Ser Panasonic har sendt ut en mail om at DVD-RAM er det eneste DVD opptaks formatet som støtter CPRM som skal bruke i det bakkesendte digitalnettet som implementeres nå i Japan. Slik jeg forstår det så hevder de at man ikke kan ta opp på en f.eks DVD-R/+R pga av at kopibeskyttelsen vil forhindre det.

Fremtiden vil vise om dette vil bli et problem i Norge.