For at AVforum skal fremstå som oversiktelig og seriøst, skilles teknisk diskusjon (forumets hovedfokus) fra prisdiskusjon og typisk produktjakt. Pris -og produktjakt kan kort defineres som:

Diskusjon omkring steder en får kjøpt produkter samt/eventuelt hvilke priser ulike steder måtte selge produktet til.

Under teknisk diskusjon er det helt greit å oppgi ca. veiledende pris som en referanse å diskutere ut fra, men så snart det faller naturlig å diskutere hvor en får kjøpt produktet som diskuteres, benyttes forumet Produkt -og prisjakt. Dere må selvsagt gjerne legge opp en link fra den tekniske diskusjonen til prisdiskusjonen!

Innlegg som inneholder pris -og produktjakt vil ofte i sin helhet bli flyttet til nevnte forum, da det tar uforholdmessig mye tid å flytte enkelte innlegg.På forhånd takk!