Jeg har hatt gleden av å teste en 2200 på min projector som er en PD Action M1 mkII.

Jeg brukte stort sett LOTR 1 og MI II i tillegg til DVE og Peter Gabriel Growing up live.

Jeg har testet interlaced og progressiv komponent med Supra kabler.

Bildet var svært bra på LOTR.

Yndlings scenene mine kapittel 2, når Frodo freffer Gandalf er meget bra, solide farger og mye detaljer i hatten til Gandalf osv.

Kapittel 7 når kameraet panorerer over borgen og vi ser borgen med skyene i bakgrunnen er svært bra, med mye detaljer i bakgrunnen og lite blødning i lavaen.

Kapittel 11 med maisåkeren og senere med tåka i skogen er det beste jeg har sett til nå.

Jeg var klar som ett egg for å kjøpe denne spilleren, men så skjer det:

Jeg setter på Peter Gabriel konserten og får en uggen følelse.
Dette er da ikke bra.

Det som var bra på filmbasert materiale er omvendt proposjonalt dårlig på videobasert materiale.

Nærbilder av musikkerene og ting som er bra belyst er bra, men de mørke partiene flyter ut på en måte jeg aldri har sett før.

Publikum i bakgrunnen flyter utover.

På kapittel 3 Red rain er det mye støy i det røde lyset som flommer over scenen og bildet er urolig.

Det topper seg på kapittel 5 Bue sky hvor scenen er badet i blått lys og røyk med kraftige horisontale linjer og utflyting. Scenen er ikke rund lenger, men ser ut som bladet på en sirkelsag.

Jeg tar med meg spilleren og plata til Hi-Fi klubben for å teste den på 2900 og H56.
Samme resultat, heldigvis er det ikke en kombinasjon av min projector og denne DVD spilleren.

Jeg lurer på om de bruker vanskelig videobasert materiale når de tester DVD spillere i Hi-Fi blader?

Denne spilleren er det dårligste jeg har sett på dette, sammenliknet med HK DVD 22 og 25.

Hadde heller ikke slike problemer med Samsung HD 935.

Jeg håper å få tester A11 en dag for å se om denne har samme problem.