Er det muig å de til å fungere sammen? Hk sb15 fra 2010 og samsung fra 2016.