Jeg planlegger å kjøpe en 75" TV til fellesrommet på jobb. Beste plass å montere den er på den ene veggen, men pga. et par søyler 1.5 m fra veggen på begge sider blir det sperret for innsyn fra sidene.

Jeg lurer på om noen har sett veggmontering med uttrekk som kan trekke TVen 1.5 m fram? Har bare funnet med ca. 70cm uttrekk så langt.
TVen vil trolig veie 25-30kg.

Ev. andre løsninger?