Høyttalerteknologi - utviklingshistorie


4 Mai 2008
34
0
0
Fint oversyn. Ser at det sist vart oppdatert i 2006, og det kan vere grunnen til at du ikkje har teke med den høgtalaren mange meiner er den beste så langt: Linkwitz Orion. "Beste" er jo alltid ein smule subjektivt, men det som er gjort av testar tyder på at omgrepet kan brukast med ein viss rett i denne samanhengen. Prinsippet med dipol er ikkje heilt nytt, men med Linkwitz sin kunnskap innan akustikk og delefilterteknikk, er det rimeleg å sei at dipol-prinsippet for første gong er gjennomført fullt ut (svært vanskeleg å få til utan aktive dlefilter)
 

kingu

0
16 Aug 2006
2.225
0
0
www.another-agency.no
"1876 - Alexander G. Bell patenterte telefonen og var den første til å ta i bruk Siemens' spole til lydformål."

Å kreditere kvakksalver-kapitalisten Bell for dette er kvalmt. Det var da vitterlig Antonio Meucci som fant opp telefonen.

Her er en kilde, og man kan enkelt finne flere.

De som faktisk har bidratt fortjener plass på listen, ikke de som stjeler ideer.
 
28 Nov 2006
166
0
16
roffe skrev:
En person hevdet nylig følgende: "Høyttaleren ble liksom funnet opp for 100 år siden, og utviklingen er ikke akkurat rivende".
Det fikk meg til å tenke på hva slags utvikling det har vært tidligere og hvor veien går videre.
Jeg skal forsøke å lage en slags tidslinje, så denne postingen vil bli oppdatert relativt ofte. Kom gjerne med innspill.

Tidslinje
1874 - Ernst W. Siemens beskrev den første dynamisk bevegelige spole i et magnetfelt som kunne kontrolleres av strømmen som gikk gjennom spolen.
1876 - Alexander G. Bell patenterte telefonen og var den første til å ta i bruk Siemens' spole til lydformål.
1878 - Siemens fikk patent på en hornhøyttaler. Et prinsipp som senere ble brukt i akustiske grammofoner.
390-01d.JPEG

1898 - Oliver Lodge søkte patent på en forbedret høyttaler basert på umagnetiske avstandsstykker for å holde på avstanden mellom indre og ytre poler i den bevegelige spolen.
oliver-lodge.JPEG

1901 - John Stroh fikk patent på den første koniske papirmembranen.
1909 - Anton Pollak fikk patent på en forbedret høyttaler med en sentreringsfjær for å holde spolen sentrert (eng: spider).
1915 - Harold Arnold begynte utviklingen av et fullstendig system med mikrofon, forsterker basert på rør og forbedrede høyttalere, altså et komplett PA-system.
1921 - The Phonetron var den første spoledrevne, direktestrålende høyttaler som ble solgt i USA, og ble godt mottatt i konkurranse med datidens hornhøyttalere i bordradioer.
1925 - Chester W. Rice og Edward W. Kellogg hos General Electric bidro med basisprinsippene for en mellomtonehøyttaler i en baffel for uniform frekvensrespons og et nytt effektforsterkerdesign. Bell Labs utviklet omtrent det samme og fikk patent i 1931.
1928 - Herman J. Fanger søkte patent på den koaksiale høyttaleren (diskanthorn plassert i senter sammen med et større, konisk høyttalerelement).
1929 - E. W. Kellogg søkte patent på en elektrostatisk høyttaler med små seksjoner uten kon eller baffel. Quad ESL 57 ble bygget på bakgrunn av dette.
1930 - Albert L. Thuras søkte patent på et bassreflekssystem som la grunnlaget for dagens bassreflekssystemer..
1931 - Bell Labs utviklet en toveishøyttaler med horndiskant og 12-tommers bass med frekvensområde 50-10000Hz. Dette ble raskt videreutviklet til et treveis system som ble tatt i bruk i kinoer.
1933 - Demonstrasjon av stereolyd for første gang Constitution Hall, Washington. Interessant nok var det tre kanaler i oppsettet. Man hadde faktisk en senterkanal!
1940 - Paul W. Klipsch søkte patent for "the corner horn speaker". Den ble satt i serieproduksjon i 1948 og produseres fortsatt den dag i dag. Modellen har altså vært produsert sammenhengende i snart 60 år.
1949 - W. E. Kock og F. K. Harvey hos Bell Labs utviklet an akustisk linse som ble brukt i både kinohøyttalere og hifihøyttalere.
1953 - Arthur Janszen fikk patent på en electrostatisk diskanthøyttaler.
1954 - Acoustic Research introduserer den lille AR-1 bokhyllehøyttaleren som brukte "the acoustic suspension principle", altså trykkammerprinsippet.
1958 - AR-2 og AR-3, som var etterfølgere til AR-1 kom med forbedrede diskanter av dome-typen.
1957 - Quad ESL 57 markedsføres som den første fullfrekvens elektrostatiske høyttaleren. Den ble etterfulgt av ESL 63 i 1963, en høyttaler som var i produksjon nesten uforandret fram til sent på 1990-tallet.
esl.JPEG

1961 - Neville Thiele publiserer resultatene av høyttalere i ulike bassreflekskabinetter som artikkelen "Loudspeakers in Vented
Boxes".
1972 - Richard Small publiserer artikler som bygger på Neville Thieles arbeid, og som dekker trykkammerhøyttalere i tillegg til bassreflekskonstruksjoner. Dette arbeidet refereres fortsatt hyppig. Thiele og Smalls arbeid gjorde arbeidet med å analysere høyttaleres akustikk enklere. Spesifisering av et dynamisk høyttalerelements egenskaper gjøres fortsatt med såkalte Thiele/Small-parametre.
1974 - Filmen "Earthquake" ble i the Chinese Theater i Hollywood med Universal Pictures Sensurround process. Fire store lavfrekvenshorn var lokalisert bak lerrettet, to i hvert hjørne. De største hornene var omtrent 2.5 meter lange og hadde en munning på 1.3x1.3 meter. I tillegg var det store horn bak i rommet. Hvert horn ble drevet av en 1000-watts forsterker. Gene Cerwinzki hos Cerwin Vega stod bak disse hornene som turnerte med filmen. Da filmen gjestet Colloseum i Oslo skal i følge ryktene vindusrutene i kiosken utenfor ha gått når de testet hornene.
1978 - Audio Pro grunnlagt og de lanserte snart den nå patenterte ACE-bass teknologien som bruker positiv tilbakekobling og mikroprosessorkontroll for å få basselementet til å svinge som om det satt i en mye større kasse.
1982 - "Return of the Jedi" var den første filmen som ble vist med et THX-spesifisert lydsystem. THX "is comprised of customized acoustical design work for each auditorium, a special screen speaker installation method, a proprietary electronic crossover network, and rigorous audio equipment specifications and performance standards."
1996 - The Verity Group i Storbritannia dannet New Transducers Ltd, kjent som NXT company, for å utvikle en "Distributed-Mode Loudspeaker (DML)" basert på et patent fra 1991.
1998 - De første DML-baserte flatpanelhøyttalerne kom på markedet.
2003 - En teknologi kalt Hypersonic Sound for å modulere hørbar lyd med ultralyd ble publisert. Det gjør at man kan fokusere lyd gjennom luft over lange avstander i et smalt lydstrålefelt. Personer utenfor dette feltet hører ikke lyden.

Lenker og referanser til andre sider som omhandler høyttaleres utviklingshistorie:
* Loudspeaker History
* Loudspeaker - Wikipedia
* Audio Pro tidslinje
* B&W tidslinje

PS. Jeg tror jeg har dekket høyttalerelementer i store trekk. Jeg savner mer om utviklingen av prinsipper for delefilterteknologi, høyttalerkasser og bafler.

Hei, dette stemmer ikke helt
1957 - Quad ESL 57 markedsføres som den første fullfrekvens elektrostatiske høyttaleren. Den ble etterfulgt av ESL 63 i 1963, en høyttaler som var i produksjon nesten uforandret fram til sent på 1990-tallet.


Designet av ESL63 ble påbegynt i 1963. Den ble lansert rundt 1980. ESL57 var i produksjon fra 1957 til utpå 80-tallet. Navnet ESL57 er noe man har hengt på ettrhvert. Offisielt het den "Quad ESL".

Ellers så var det jo en fin "time line". :p

Rolv-Karsten
 
11 Nov 2003
31.260
3
38
49
www.midgardaudio.com
Blir det noen oppdateringer på denne Roffe? Det er jo ganske mye som mangler her. Jeg ser du har tatt med grunnleggingen av Audio Pro, samt deres Ace-bass teknologi, da legges jo lista for å ta med et uendelig antall andre teknologier og produsenter.

Forøvrig var ultralydsmodulasjon (ref 2003) ingen nyhet, men det var EQ-algoritmen som var den store nyheten det året. Dog ser det ut til at den kommersielle utnyttelsen har uteblitt. Imidlertid minner jo ideen dels om Gaia, bare at spredningen kan bli betydelig smalere. Gaia på sin side faller sånn sett mellom 2 stoler, på den ene siden er den spredningskontrollert, på den andre siden er den ikke ment å spille uten refleksjoner.

Det er selvsagt en hensikt med det. De senere årene har nettopp refleksjoner og kontroll av slike vært ett av kjernepunktene i den forskningen som har pågått.

Andre viktige milestones har vært Klippel large signal analysis som revolusjonerte konstruksjonen av magnetsystemer/motorer, samt FEM-analyse for mekanikk og magnetisme, og selvsagt lasermåling av membranbevegelse.

Digitale nullfasefiltre samt digitale impulsrespons korreksjonsfiltre hører hjemme i denne sammenhengen.

Det kanskje mest misbrukte programmet i bransjen, EASE, har også gjort en del betydelige ting for utviklingen. Ikke bare har de vært med på å danne grunnlaget for ballongmåling (3D-spredningsmåling) men også har de gjort at line array i pro sammenheng har fått bedre spredningskontroll og låter simpelt hen mye bedre. Dessverre brukes det alt for ofte som en fasit, og er blitt så tilgjengelig at det praktiseres av uautorisert personell som salgsverktøy.
 

karlk

0
26 Jun 2005
40
0
0
Savner Stig Carlssons innsats i å lage en rudtstrålende høyttaler tilpasset vanlige oppholdsrom.
 

Berg23

0
21 Apr 2010
4
0
0
Jeg vet ikke mye om teknologien:( , men jeg vet at jeg trenger bedre høyttalere... for bil.
Vet noe hva de koster?
 
8 Sep 2005
1.271
0
0
Fint lesestoff!!

Artig tråd! Flott at noen tar seg bryet med å lage slike tråder..

Takk takk....
 

roffe

0
24 Apr 2003
25.146
0
0
www.invelos.com
Snickers-is skrev:
Blir det noen oppdateringer på denne Roffe? Det er jo ganske mye som mangler her. Jeg ser du har tatt med grunnleggingen av Audio Pro, samt deres Ace-bass teknologi, da legges jo lista for å ta med et uendelig antall andre teknologier og produsenter.

Forøvrig var ultralydsmodulasjon (ref 2003) ingen nyhet, men det var EQ-algoritmen som var den store nyheten det året. Dog ser det ut til at den kommersielle utnyttelsen har uteblitt. Imidlertid minner jo ideen dels om Gaia, bare at spredningen kan bli betydelig smalere. Gaia på sin side faller sånn sett mellom 2 stoler, på den ene siden er den spredningskontrollert, på den andre siden er den ikke ment å spille uten refleksjoner.

Det er selvsagt en hensikt med det. De senere årene har nettopp refleksjoner og kontroll av slike vært ett av kjernepunktene i den forskningen som har pågått.

Andre viktige milestones har vært Klippel large signal analysis som revolusjonerte konstruksjonen av magnetsystemer/motorer, samt FEM-analyse for mekanikk og magnetisme, og selvsagt lasermåling av membranbevegelse.

Digitale nullfasefiltre samt digitale impulsrespons korreksjonsfiltre hører hjemme i denne sammenhengen.

Det kanskje mest misbrukte programmet i bransjen, EASE, har også gjort en del betydelige ting for utviklingen. Ikke bare har de vært med på å danne grunnlaget for ballongmåling (3D-spredningsmåling) men også har de gjort at line array i pro sammenheng har fått bedre spredningskontroll og låter simpelt hen mye bedre. Dessverre brukes det alt for ofte som en fasit, og er blitt så tilgjengelig at det praktiseres av uautorisert personell som salgsverktøy.
Jeg skrev denne for 5 år siden. Prioriteringen var preget av hva man fant med enkle søk om emnet på Internett på den tiden.

Jeg tar gjerne med andre og/eller nye ting, men det må være tydelig hva som er teknologisk nytt, det må være korrekt tidfestet til et årstall og være kreditert.

Jeg kommer nok ikke til å legge ned mye arbeid videre, men om man kommer med forslag om en teknologisk nyvinning, et årstall, hvem som skal krediteres, og helst en kilde på internett, så skal jeg forsøke å legge til nye ting.
 

jornbr

0
27 Sep 2005
509
0
0
roffe skrev:
1974 - Filmen "Earthquake" ble i the Chinese Theater i Hollywood med Universal Pictures Sensurround process. Fire store lavfrekvenshorn var lokalisert bak lerrettet, to i hvert hjørne. De største hornene var omtrent 2.5 meter lange og hadde en munning på 1.3x1.3 meter. I tillegg var det store horn bak i rommet. Hvert horn ble drevet av en 1000-watts forsterker. Gene Cerwinzki hos Cerwin Vega stod bak disse hornene som turnerte med filmen. Da filmen gjestet Colloseum i Oslo skal i følge ryktene vindusrutene i kiosken utenfor ha gått når de testet hornene.
Sjef... :)
 

0kriz

0
1 Sep 2010
697
0
0
en eller annen gang på 90 tallet ble line array oppfunnet. noe som kunne vært fint og få med? er ikke det lyd teknologi vet ikke jeg!
 
4 Des 2007
2.857
0
0
AndyMcnebb skrev:
Jepp. PlasmaHT'er ser man ikke mye til. Husker jeg så en dokumentar på NRK for noen år siden. "Lyddilla", "Hektet på lyd" eller hva den nå ble kalt ? Husker ikke.

Der var det bla en eldre mann som hadde plasmahøyttalere :)

VELDIG fasinerende. De andre som var med i programmet ble invitert på besøk til har. ALLE satt i transe å stirret på den beroligende plasmstrålen, hehe.

Men litt gal måtte man være for å ha noe sånt i stua. WAF'en til disse monstrene er nok veeeeldig lav for å si det sånn. Bla. to svære gassflasker i stua, hehe. Helium tror jeg det var på en av de. Så med litt lekkasje så burde jo lytteopplevelsen bli svært så minnerik :)
Tannlegen min som har de,de låter veldig bra.
Han har Klipsch RF 7 med plasma diskanter på toppen også,på et anlegg til flere hundre tusen. Mannen er gal :mrgreen: .

O
 
11 Nov 2003
31.260
3
38
49
www.midgardaudio.com
0kriz skrev:
en eller annen gang på 90 tallet ble line array oppfunnet. noe som kunne vært fint og få med? er ikke det lyd teknologi vet ikke jeg!

Det er i høyeste grad teknologi, men det ble beskrevet av Harry Olson i 1957. Han bygde også line array høyttalere for å teste effekten. d'Appolito beskrev en fullfrekvent versjon lik de som brukes innen PA, og L-acoustics skal ha vært først på banen med kommersiell PA på midten av 90-tallet.