Gode diagrammer for satellitt anlegg


pkej

0
18 Sep 2003
3
0
0
Jeg har planer om å sette opp en parabolantenne, den skal ha i hvertfall to LNBer, en for astra og en for hotbird. Signalet fra LNBene skal fordeles til i hvertfall 2 satellitt-tunere.

Mitt problem er som følger, jeg antar at jeg trenger 4 stk kabler fra hver quartwin på parabolen? Dvs. 1 x kombikabel pr. LNB?

Disse kablene må så inn på en multiswitch, antar jeg, f.eks. en 17 in 4 ut (hvis jeg går for 4 LNBer i framtiden)? Og derfra går det en kabel til hvert veggpunkt, og hvert punkt må kunne "splitte" signalet til hhv sat, TV og radio signaler?

Deretter gjelder det utstyret i seg selv. Siden jeg bor langt nord i landet vil jeg først som sist gå for komponenter for lav støy.

I så henseende har jeg funnet Invacom LNBer, QDH 031 eller QTH 031. Men hvilken av de to er best for meg?

Når det gjelder kabling er jeg ganske forvirret over hva forskjellen på en 75dB vs 90dB? Jeg ville jo tro man snakket om demping (siden det er kabel) og da vil vel 75dB være bedre enn 90dB, men prisene foreslår det motsatte.

Neste steg er en antenne, jeg tenker meg en 90 cm wavefrontier torodial; den har best forsterking av antenner under 1 m, såvidt jeg har funnet ut.

Når det gjelder multiswitcher, hva er å anbefale (jeg har kun sett at spaun har noen som skal klare inntill 17 innganger (altså 4 hoder) og de er mulige å koble i kaskade, hvis jeg husker korrekt, og derfor utvidbare til flere tunere)? Hvor nær parabolen bør disse monteres? Er de ment å monteres utendørs (ser ikke slik ut på de fleste jeg har sett).

Jeg har kikket litt på nettet og tror jeg har skjønt hele komponentbildet for et satellittanlegg: parabol, lnb, opptil 4 kabler pr. lnb til multiswitchen, en kabel fra multiswitchen til hvert punkt, og fra punktet lokal kabling til tuner. Har jeg utelatt noe? Kan noen henvise meg til en god side på nettet hvor jeg kan finne et godt koblingsdiagram og god diskusjon om forskjellige måter å løse problemene på.

Jeg planlegger å kjøpe fra Tyskland og få utstyret levert poste restante Finland, så prismessig vil en pakke med 4 LNBer komme på ca. 7000,- uten tuner + montasje.

Men tiden er knapp, snart er det vinter og da blir det for kaldt til å montere utstyret. Og jeg vil helst gjøre dette riktig med en gang :D