Effektforsterker, Primare A30.7 eller velge noe annet?