Dybdetest: XTZ Class A100 DII


kenti

Medlem
13 Feb 2004
14.446
0
36
avforum.no
Dybdetest: XTZ Class A100 DII

xtz_01_innl.jpg

Innledning
Denne gangen har jeg hatt besøk av en integrert forsterker som med nød å neppe kan plasseres i mellomklassen, i hverfall hva pris angår. XTZ er et merke som med tiden har blitt kjent for sine rimelige produkter, selv uten store markedsføringsbudsjett. I følge de selv er filosofien deres å legge pengene der det teller, i utvikling, fremfor å bruke store summer på markedsføring. Et argument som bør kunne selges. Legger man til grunn mottakelsen av deres subwoofere, elektronikk og høyttalere i respektive prisklasser kan man ikke si at de har mislyktes helt heller. Jeg har tidligere testet en av deres minste subwoofere, og var helt klart imponert over hvor mye en i dag får for mindre enn 2000 kroner. XTZ Class A100 DII er som navnet kanskje indikerer ikke første utgave av deres integrerte forsterker. Før denne har det blitt sluppet to andre utgaver, som begge har høstet god kritikk fra fagpresse og publikum. Med prisen i minnet har jeg selvfølgelig en fornuftig dose av forventninger i forhold til hva denne forsterkeren bør kunne levere, men skal være ærlig å innrømme at jeg kanskje forventer litt ”ekstra” med tanke på all rosen de tidligere utgavene har fått.

I utgangspunktet var det meningen at jeg skulle teste denne forsterkeren sammen med en annen nyhet fra XTZ, nemlig stativhøyttaleren 99.25. Grunnet litt sen ankomst vil de bli prøvd ut hver for seg. Høyttalerene skal som planlagt selvfølgelig få vise hva de er gode for med forsterkeren den deler logo med hvis den fortsatt står hos vedkommende når de ankommer.

[BREAK=Teknisk info - XTZ Class A100 DII]
Teknisk info - XTZ Class A100 DII

xtz_02_produkt.jpg


xtz_02_produkt_data.jpg

[BREAK=Klasse A vs. klasse AB]
Klasse A vs. klasse AB
I forbindelse med at det på XTZ Class A100 DII faktisk er mulig å bytte mellom disse to klassene, skal jeg kort prøve å si noen ord om hva som hovedsaklig skiller disse. For mange er dette sikkert kjente fakta, men for de der ute som ikke kjenner dette særlig godt kan det være interessant informasjon. For analoge forsterkerkretser har man følgende klassifiseringer: A, B, AB og C. Videre fortsetter alfabetet med D og E for switchede design (også kjent som digitale forsterkere). Det er altså de analoge klassene A og AB vi her skal konsentrere oss om. Klasse B og C er særdeles sjeldent brukt på forsterkere tross høy effektivitet, da forvrengningen er ganske høy i forhold til A og AB.

Klasse A
Grunnen til at man alltid har lavere antall opgitt watt ved klasse A er at denne ikke er særlig effektiv. Ved klasse A er alltid forsterkeren ledende, eller trekker kontinuerlig nesten full effekt fra strømnettet. Dette er også grunnen til at den er så ineffektiv, og resulterer i at forsterkeren blir en god del varmere. Teoretisk sett kan en oppnå 50% ved resitiv last, og så lite som 25% med kapasativ kobling. Imidlertid er det energieffekten som blir så lav, mest fordi forsterkeren trekker mer tomgangsstrøm jo svakere signalet ut av forsterkeren er.

Ved 50% effektivitet betyr det at forsterkeren ”sløser” bort 1 watt for hver watt den gir ut. Med såpass dårlig effektivitet skjønner man da også at forsterkeren må ha en rimelig respektabel strømforsyning for å oppnå en viss mengde effektiv effekt, og ikke minst effektive måter å transportere vekk varmen som produseres på.

Klasse A-forsterkere har to fortrinn i forhold til klasse B og klasse AB. For det første har en klasse A-forsterker i prinsippet, grunnet sin konstante flytstrøm, aldri en lukket transistor. Siden transistorene er minst lineære i området rett før de stenges helt betyr det at man da unngår at forsterkeren jobber i dette området. En annen fordel med klasse A-forsterkere er at de i stedet for å åpne for strømmen fra strømforsyningen ut til lasten (høyttaleren), til en hver tid sørger for å konsumere en stor mengde strøm. Denne strømmen delegeres frem og tilbake mellom lasten og utgangstransistorene etter hva utgangssignalet skal være. På den måten er strømtrekket fra strømforsyningen mer konstant enn hva som er tilfellet i en klasse AB-forsterker. Siden strømtrekk fra strømforsyningen alltid medfører variasjoner i utgangsspenningen fra strømforsyningen, innebærer det at man får jevnere arbeidsspenning for forsterkertrinnet i en klasse A-konstruksjon til tross for det økte strømtrekket.

Klasse AB
En forsterker basert på klasse AB kan sies å være en blanding av klasse A og B, derfor vil jeg først si litt om klasse B. For det første brukes kun halvparten (50%) av input-signalet, noe som resulterer i høy forvrengning. Effektiviteten er i motsetning til klasse A mye bedre, og man kan teoretisk sett oppnå en maks effektivitet på ca. 78% med en klasse B-forsterker. Dette er fordi forsterkerens transistorer aldri er helt eller delvis åpne samtidig. Dermed vil man heller ikke tape effekt over transistorene på samme måte som i en klasse A-konstruksjon. Denne løsningens høye forvrengning gir også mening til at den ikke er særlig mye brukt på forsterkere hvor lav forvrengning er et kriterie.

I en klasse B-konstruksjon jobber hver av de to transistorene vekselvis med hver sin halvdel av signalet. Et vekselstrømsignal svinger alltid rundt 0 Volt, og den ene transistoren har til oppgave å forsterke alt som skjer over 0 Volt, mens den andre forsterker alt som skjer under 0 Volt. På den måten vil transistorene jobbe i sitt ulineære område rett før de stenger helt, og man vil ikke ha fordelen med utjevnet strømtrekk fra strømforsyningen.

Klasse AB gjøres i praksis på to måter. Den ene er der man matcher transistorenes ulineære område mot hverandre (matchet ulineæritet). Den andre er der man øker tomgangsstrømmen slik at forsterkeren jobber med et antall watt (delvis klasse A) før den går over i såkalt klasse B-drift.

Matchet ulineæritet
Om man ser for seg at en transistor normalt oppfører seg som en X = Y funksjon, betyr det at forsterkningen normalt skal fremstå som en flat kurve med et konstant stigningstall. I transistorens ulineære område er funksjonen X = a*Y, altså er stigningsforholdet mellom X og Y endret. Dette betyr med andre ord at transistorens forsterkning endrer verdi. Dette slår ut i form av forvrengning, nærmere sagt harmonisk forvrengning (cross-over forvrengning). Om man lager et overlapp i akkurat dette området kan man flate ut kurven (summen av to feil i hver sin retning). Man får da en godt matchet forsterkningskurve, men forsterkeren har ikke fordelen av det utjevnede strømtrekket man har i en klasse A-konstruksjon.

xtz_03_klab.jpg

Klasse B – overføringskarakteristikk. Rød = innsignal, blå = utsignal. På utsignalet ser man skjevheten i skjøten på ”Vout”(ved 0V) hvor en transistor stopper å lede, og en ny starter å lede (cross-over forvrengning). Det er denne skjevheten i signalet som prøves utbedret med klasse AB.

Delvis klasse A-drift
Om man ser for seg at begge transistorene er delvis åpne på tomgang, men ikke så åpne som i en ”ren” klasse A-konstruksjon har man den forsterkertypen som er mest vanlig. Siden tomgangsstrømmen er lavere enn i en klasse A-kontruksjon betyr det at forsterkeren vil stenge en av transistorene ved større signalutslag. Man kan for eksempel ha en 100 watts forsterker med en gitt maksimal spenning. Man har da eksempelvis beregnet en tomgangsstrøm. Jo større signal som skal leveres ut, jo mer vil den komplementære transistoren lukkes. Man kan da ha beregnet tomgangsstrømmen slik at man ved en 8 ohms last vil komme opp i 25 watt før forsterkerens ene transistor lukker.

I en slik konstruksjon vil man flytte cross-over forvrengningen vekk fra de svake signalene. Man vil videre få en viss utjevning av strømforbruket slik som i en klasse A, men for tunge laster og høye effekter vil den jobbe mer som en klasse B. Det er mest vanlig å ha klasse A-drift under 10 watt i klasse AB-forsterkere, mens en stor del av forterkerene på markedet som er oppgitt til å være klasse A-forsterkere ligger i området under 25 watt ved klasse A-drift. Det finnes også ”rene” klasse A-forsterkere. Disse er som regel i klasse A i hele sitt arbeidsområde ved såkalt resitiv last, og ved 8 ohms last. Ved andre laster vil de gå over til klasse AB-drift.

Til slutt bør det nevnes at en teknologi som kalles ”Single End” også er en klasse A-teknologi. Denne har kun én transistor på utgangen, men er ikke særlig vanlig. Den er faktisk mest vanlig i rørforsterkere (SET, Single Ended Triode) og i forforsterkere. Klasse B eller klasse AB er nesten helt fraværende innen forforsterkere, så når det står at en forforsterker jobber i klasse A er det mest sannsynlig sant.

En stor takk rettes til Snickers-is som var til assistanse under deler av de tekniske formuleringene i dette avsnittet!

[BREAK=Oppbygning, teknikk og design]
Oppbygning, teknikk og design
Som tidligere nevnt har denne utgaven av XTZ Class A100 DII blant annet fått et nytt kabinett, samt et forbedret kretsdesign. Jeg mener at forsterkeren har fått et mer organisk og sobert utseende i forhold til sine tidligere utgaver, og fremstår faktisk ikke helt ulik fronten til Marantz SA-15S1. Mitt testeksemplar ankom i hel sølv, i motsetning til det andre fargealternativet med sorte ”kinn” i front og sorte kjøleriller på sidene. Sistnevnte fargekombinasjon minner en del om Advance Acoustics modeller, og hva som ser best ut er opp til hver enkelt å bestemme. Personlig liker jeg komponenter hvor én farge fyller fronten. Den estetiske kvalitetsfølelsen er stor med tanke på at dette er en forsterker til snaue fem frognertiere, og jeg blir stadig imponert over hvor gjennomførte produktene har blitt etter som utviklingen går fremover og konkurransen om dette relativt smale markedets kunder stadig tilspisses. Det er selvfølgelig en naturlig utvikling, og den som kan tilby mest på de fleste områder vinner ofte en stor del av kundemassen.

I likhet med tidligere utgaver har man her også mulighet til å skifte mellom klasse A og AB drift. En litt uvanlig funksjon for en forsterker i denne prisklassen kan man si. Som vanlig vil forsterkeren ha en lavere uteffekt ved klasse A i forhold til AB, og klasse A skal visstnok velges hvis best mulig lydkvalitet er å foretrekke. Man kan da spørre seg selv om hvorfor man bør velge AB da man alltid vil ha så god lydkvalitet som mulig, og svaret på det spørsmålet er uteffekten. Tilsynelatende skal man ha rådighet over flere antall watt når man velger å kjøre forsterkeren i AB-drift. Forsterkerens driftmodus velges enkelt via et par knapper på fjernkontrollen, og på den måten låser man forsterkeren i valgt modus. Det finnes også en ”auto”-knapp som automatisk velger modus ut fra forsterkerens temperatur. Som alle klasse A-forsterkere blir også denne en god del varmere ved klasse A-drift. Den hørbare forskjellen mellom disse modusene kommer jeg litt tilbake til under lytteinntrykkene.

xtz_04_inns.jpg

En kraftig ringkjernetrafo sørger for godt med strøm.

Videre ser baksiden av forsterkeren meget godt ut, med gullforgylte inn –og utganger, samt høyttalerterminaler av respektabel kvalitet. Ryddig er et beskrivende ord. Avtagbar nettkabel er selvfølgelig også på plass. Går man en liten tur inn i forsterkeren finner man en relativt kraftig ringkjernetrafo og fire stk kondensatorer på 10.000uF hver. Akkurat hvor mange VA trafoen er på vet jeg ikke med sikkerhet, men hvis jeg skal anta noe basert på størrelse tipper jeg 6-700VA. Switching mellom signalkildene skjer via forgylte kontaktrelé, noe som skal sikre lav forvregning og kortest mulig signalvei gjennom forsterkeren. Det nye kabinettet, samt volumratt og alle knapper i front, er laget i aluminium. Dette gir en god kvalitetsfølelse, men et kabinett i aluminium har også andre fordeler ved at varmen fra forsterkeren spres bedre. Dette prinsippet er for eksempel svært utbredt i pc-verdenen, og brukes effektiv til varmeavledning.

xtz_05_baks.jpg

Solide høyttalerterminaler, og alle inn/utganger en trenger på en integrert forsterker. Legg merke til RCA-par #2 og #3 fra venstre som har to jumpere festet. Disse sitter i når forsterker brukes som integrert, og fjernes når den brukes som ren effekt.

Utstyrlisten på denne tilsynelatende enkle integrerte forsterkeren stopper ikke helt ennå. For å vise at den har respekt for seg selv er den også utstyrt med prosessorinngang, pre-out på høyre og venstre kanal, samt subwooferutgang. Prosessorinngang er en veldig praktisk finesse hvis man har planer om å bruke forsterkeren som rent effekttrinn i en hjemmekino, men samtidig vil ha mulighet til å bruke den som ren stereoforsterker ved musikklytting uten å måtte bytte om på høyttalerkablene for hver gang. Hvis det skal en integrert forsterker inn i min hjemmekino er prosessorinngang et minstekrav. Det eneste negative jeg ser rundt dette på denne forsterkeren er at man manuelt må bytte om på et par jumpere på baksiden av forsterkeren når man skal velge om den skal brukes som integrert, eller kun som effekttrinn. Videre finner man også en subwooferutgang, noe som ikke er hverdagskost på alle integrerte stereoforsterkere. Det finnes ikke noe info om hvor denne deler, men som de fleste andre integrerte forsterkere med denne funksjonen regner jeg med at det sendes ut et fullfrekvent monosignal av både høyre og venstre kanal. I såfall betyr det at man må ha en subwoofer med delefilter, noe de fleste i dag har.

xtz_06_fjer.jpg

Fjernkontrollen er helt grei, men jeg har vært borti kontroller som ligger bedre i hånden.

Fjernkontrollen er også byttet ut på denne modellen. Om den ser bedre eller dårligere ut skal jeg ikke bedømme, men den forrige utgaven minner sterkt om maracas-kontrollen som følger Advance Acoustics eldre elektronikk. Den kontrollen var veldig lett, mens denne nye er litt tyngre og dermed får en økt kvalitetsfølelse i min bok. Knappene er litt i minste laget, og er av den etterhvert velkjente kneppe-typen. Kontrollen er heller ikke særlig stor, og den kan ikke akkurat sies å ligge perfekt i hånden. Men bevares, noen steder må det jo spares inn i denne prisklassen. Jeg vil derfor anbefale de som går til innkjøp av denne forsterkeren å ha multikontrollen klar for å ta over den medfølgende fjernkontrollens jobb.


[BREAK=Lytteinntrykk - del 1]
Lytteinntrykk - del 1
Som vanlig er det spennende å stifte nye bekjentskap på lydfronten, og mitt første elektronikkmøte med XTZ var intet unntak. For å gjenta meg selv blir jeg stadig forbauset over hva man i dag får for pengene. Dette har jeg sagt tidligere også, og det er ofte kort tid mellom oppturene. Argumentet mister da kanskje litt mening, og man må kanskje innse at trenden har blitt slik. En annen grunn til dette er også selvsagt at undertegnede prøver å stye unna produkter som kanskje ikke vil innfri eller finner uinteressante, og da heller prøver å fokusere på noe av det bedre på markedet.

Jeg kan med en gang si at denne forsterkeren vil gi sin eier mye, og da snakker jeg ikke om den smått imponerende utstyrlisten på denne integrerte forsterkeren. Også lydmessig får man mye, selv om denne forsterkeren ikke helt kan yppe seg mot min Arcam AVR-350 på musikk. Nå koster riktignok Arcamen nesten fire ganger så mye, men det er tross alt en surround-receiver, så sammenlikningen er ikke helt ureell. Setter man på en annen side XTZ Class A opp mot surround-receivere i 10K-klassen vil jeg tro at det er mange som vil slite.

Under testingen har jeg med hensikt valgt å ikke legge særlig fokus på subutgangen, noe som betyr at forsterkeren i hovedsak har blitt testet uten sub. Unntaket har vært når forsterkeren har vært hektet på Arcamen som effekt, hvor sub også har blitt prøvd integrert.

XTZ Class A100 DII - integrert
Det første jeg merker meg i det jeg ber XTZ Class A100 DII forsterke cd-spillerens signaler er at den oppleves en anelse rundere i bassen enn Arcamen, dette i klasse A-modus. Videre antydes en anelse skarpere sibilanter i forhold til den myke diskantgjengivelsen Arcamen vanligvis disker opp med. Med dette mener jeg ikke at diskantgjengivelsen fra XTZ-forsterkeren stikker av og lever sitt eget liv hos meg, men direkte sammenliknet har den litt mer fokus på toppen. At den skal matche arcamen på det den er best på er mye å forlange fra en forsterker som koster såpass mye mindre, så jeg vil absolutt ikke si at dette er dårlig. Jeg har hatt receivere fra både Pioneer og Marantz, som i følge min hukommelse heller ikke på noen måte har gjort dette bedre enn denne XTZ-forsterkeren.

island_draumir.jpg

Draumir – The Island

Den første platen som får vekker XTZ Class A100 DII til live er fra det norske bandet Draumir. Dette var for meg et ukjent, men bemerkelsesverdig nytt bekjentskap for ikke veldig lenge siden. ”The Island” er en plate med uvanlig god vokalgjengivelse, og kan lett skille klinten fra hveten i lydkjeden. Musikkstilen er litt vanskelig å plassere, men den er både lys, dyster, mystisk og magisk, stor og pompøs denne platen. Litt melankolsk kan man vel også kanskje kalle den. Som en bonus holder platen også stort sett veldig god teknisk kvalitet.

Etter litt fram og tilbake mellom forsterkerene må jeg si at XTZ klarer seg bemerkelsesverdig bra, kanskje best ved klasse A-drift. Den kan da ikke spille ”harry-høyt”, men det gjør egentlig ikke all verdens så lenge lydkvaliteten da oppleves litt bedre. Det er ikke natt og dag mellom klasse A og AB på denne forsterkeren, men noen forskjeller mener jeg å oppleve. Som jeg nevnte innledningsvis får den litt mer tyngde i de dypeste bassanslagene. I AB-modus føles det som om nivået i bassen justeres ned et hakk, men kan på en annen side kanskje føles mer korrekt. Sistnevnte kan være resultatet at den har litt ekstra krefter å rutte med, som fører til mer kontroll over bassutslagene.

Videre klarer den å skape et bra rom i lydbildet, om enn ikke fullt like bredt og dypt som Arcamen. Vokal– og instrumentplassering har jeg ikke mye å utsette på, for XTZen siler ut det meste som skjer i front på en klart godkjent måte. Sammenhengen er dog ikke helt på høyde med Arcam, og den gir heller ikke like mye luft rundt instrumentene. Cymbaler avslutter klangen litt bråere for eksempel. I presensområdet gjør også XTZ en god jobb, og har en litt lysere gjengivelse enn Arcam. Her blir det snakk om matcing, så å konkludere med at det ene eller andre er riktig vil jeg ikke gjøre.

1041491.jpg

Madonna - Music

Den andre mer eller mindre store forskjellen mellom klasse A og AB er detaljene i diskantområdet. En plate jeg ikke hadde hørt på lenge var Madonnas ”Music”. Spesielt spor 10, hvor det kan høres visperisling i starten av låten, demonsterte dette nok så tydelig. I klasse AB forsvinner rislingen litt i bakgrunnen og kamufleres litt i forhold til klasse A, hvor det rett og slett kan høres tydeligere. Det kan med andre ord virke som det er litt mer luft å hente i toppen når man kjører denne forsterkeren i klasse A-drift. Om dette skyldes at det er forforsterkeren eller utgangstransistorene som kjører i klasse A er uvisst, men det betyr lite så lenge en mener å oppleve en lydmessig forbedring.

1011745.jpg

Roger Waters - Radio K.A.O.S.

Som seg hør og bør måtte jeg også ta en runde med Roger Waters på denne forsterkeren. Valget falt da på platen ”Radio KAOS” og låten ”Me or Him”. På denne låten virker det som om midbassen får lide litt av den litt fete bassen helt i bånn ved klasse A-drift. Dette er en låt som burde resultere i en god porsjon punch i dette området. Arcamen har litt mer kontant gjengivelse i forhold, men er faktisk ikke forbausende mye bedre. Gitarstrengene har god snert, og låter som de her skal metalliske ut. Oppover i frekvens er lydbildet fortsatt luftigere på Arcamen, samt at overgangen fra mid til dypbass føles litt jevnere. Ved bytte til klasse AB-føles faktisk denne overgangen litt jevnere på XTZ-forsterkeren, men samtidig mister man litt av varmen som den litt fetere bassen tilfører lyden. En ganske morsom effekt på dette sporet er bilene som etterhvert suser forbi bak lytteposisjon. Denne effekten oppleves også veldig bra, og fasedreiningen i signalet fra XTZ-forstkerkeren times godt.

10000days_tool.jpg

Tool - 10.000 days

Går man over til musikk i den litt hardere sjangeren, som for eksempel ”Tool”, klarer XTZ seg bra i bassen når man kjører den i klasse AB-drift. I klasse A gjør den også en god jobb på moderate lydnivåer, men flater ut litt etterhvert som man skrur opp volumet. I direkte sammenlikning med Arcam blir også diskanten litt hardere, og man kan få litt assosiasjoner til rimelige aluminiumsdomer selv med Vista.

hallelujah_nyegitarkam.jpg

De "nye" gitarkameratene

Forsterkeren klarer å gjengi de fleste plater, hvor det ligger til rette for det, med god dynamikk også. Jeg kunne dog ønsket enda mer stillhet, noe som gjør mye for tilstedeværelsen på liveinnspiller som for eksempel fra de nye ”gitarkameratene” med Espen Lind & Co. De dynamiske kontrastene blir da også større, noe som øker lytteopplevelsen. Men for all del, å forvente alt dette fra en forsterker i denne prisklassen er nok vel mye forlangt, selv om det hadde vært veldig gledelig. Hadde den mestret alt like bra ville det vært mange arbeidsløse produsenter rundt omkring.

[BREAK=Lytteinntrykk - del 2]
Lytteinntrykk - del 2

xtz_07_top1.jpg

XTZ Class A100 DII - som effektforsterker
Selv om det er litt dumt at man ikke kan benytte denne forsterkerens ”amp-in”, eller linjeinngang samtidig som man bruker den som integrert uten å fysisk måtte flytte jumpere, har forsterkeren selvfølgelig fått prøve seg som ren effekt også. For min egen del er det i fremtiden aktuelt med en integrert forsterker i lytterommet som står for lyden i to kanaler, men da må jeg kunne skifte mellom ren effekt og integrert modus med et trykk på fjernkontrollen eller i verste fall en knapp på forsterkeren.

Når jeg jeg drar ut jumperene mellom amp-in og pre-out og kun lar Arcamen fungere som forforsterker får jeg en lyd som ligger ganske midt mellom disse to forsterkerens lydsignaturer. I korte trekk blir det som å høre på en polert utgave av XTZ-forsterkeren, hvor den i mitt oppsett tidvis tenderende harde toppen blir litt mykere. Den blir riktignok ikke fullt så organisk som Arcamen alene, men helt klart noe jeg kunne levd med. Når det gjelder kreftene i XTZ-forsterkeren føles det på ingen måte som noen nedtur i forhold til hva Arcamens 1200VA leverer, tro det eller ei. Det er i hovedsak lydsignaturen som er litt forskjellig, og jeg opplevde heller ikke at XTZ-forsterkeren dukket under som følge av impedanskurven Vistaene kan lire av seg litt opp i frekvens.

Den kan brukes på mange måter i et oppsett likt mitt denne forsterkeren, og under testperioden fikk jeg den gode idé om å biampe med Arcamen på panelene, og XTZ kun på Vistaenes basselement. XTZ-forsterkeren ligger 1-2 dB under Arcamens effekt, men i klasse A modus føltes bassen å være på nesten riktig nivå. Denne komboen førte til mer headroom, samt at panelene fikk litt bedre transientgjengivelse og snert. Det at XTZ Class A100 DII har de tekniske løsningene den har gjør plutselig at man får mange bruksområder for den, noe som er lurt å ha i bakhodet om man vurderer denne.

[BREAK=Konklusjon]
Konklusjon

xtz_08_top2.jpg

XTZ Class A100 DII er i mine øyne en forsterker som bestitter både lydmessige og funksjonelle kvaliteter som jeg vet å verdsette. Det jeg kan si er at den gjør en respektabel jobb som formidler i et stereooppsett, så lenge ikke høyttalerene er utrolig krevende. Forsterkeren klarte seg godt på mine Martin Logan Vista som den fikk bryne seg på i denne runden, selv om jeg optimalt sett nok ville valgt en enda mer nyansert forsterker til disse høyttalerene. Setter man dog opp denne forsterkeren mot høyttalere i en mer naturlig prisklasse har man det meste man trenger i en integrert forsterker mener jeg. At man kan bruke forsterkeren som effektrinn i tillegg som ren forforsterker øker bruksområdene, og er helt klart positive egenskaper.

Det vanskelige spørsmålet er hvordan denne står seg mot sine konkurrenter i samme prisklasse. Et spørsmål som er vanskelig å svare på da det i dag finnes mange gode produkter tilgjengelig på markedet. Egentlig er det ikke så viktig å kunne gi et fasitsvar, som uansett vil være ganske subjektivt, så lenge forsterkeren er god. Og jeg er ikke redd for å påstå at denne forsterkeren er veldig god etter å ha sammenliknet den med Arcam AVR-350. Den er riktignok ikke helt på samme nivå med tanke på lydkvalitet, men det forventes heller ikke.

Så er du ute etter en integrert forsterker til stuen eller ditt dedikerte stereooppsett, og ut fra mine beskrivelser av hvordan jeg opplever XTZ-forsterkeren tror den vil passe inn bør du gi den en sjanse. Kanskje du blir overrasket!

Modell: XTZ Class A100 DII
Veil. pris: kr 5390,-
Importør: Surround.no

Tilkoblet utstyr
  • Arcam AVR-350
  • Usher CD-1
  • Marantz SA-15S1
  • Martin Logan Vista
  • SVS PC Ultra
 

Anfield

Medlem
18 Sep 2004
23.594
0
0
51
Det må jeg si, Kent. En flott gjennomgang, og ikke minst grundig. Ikke alle tester som inneholder en såpass utførlig gjennomgang av driftsprinsipper.... ;-)

Kudos! Stå på!
 

Ak

Administrator
11 Des 2002
36.061
24
38
42
Flott test, Kenti ! XTZ har tydeligvis gjort mye riktig her.
 

Labbetuss

Medlem
29 Nov 2004
8.029
0
36
Meget bra test igjen kenti! :mrgreen:

Grundig og flott gjennomgang av produktet med gode beskrivelser og bilder! ryddig og lettleselig :-D

Kjempebra!

Mvh KML
 

freddie

Medlem
20 Feb 2006
8.887
0
0
Meget fin test igjen dette!

Merket du stor forskjell med Usher vs Marantz cd-spiller, og testet du både analogt og digitalt inn? (Dette er vel kanskje litt OT i forhold til forsterkertesten, menmen :))
 

gonigogo

Medlem
27 Jun 2005
5.883
0
0
Meget godt skrevet, som alltid fra Kenti.
Synd den ikke kommer i helsort, for ellers er det en meget pen forsterker i mine øyne iallefall. Håper det går iorden med en test sammen med 99.25, som virker som en spennende kombi.
 

elektrolars

Medlem
28 Jan 2007
69
0
0
Fikk du testet D/A-konverteren? Jeg har nesten all musikken min på PC og kjører den i dag optisk til en Yamaha surroundforsterker som er moden for utskiftning. XTZ'en virker veldig aktuell så lenge jeg kan kjøre signalet digitalt og slippe å kjøpe en ekstern DAC.

Kjempebra test forresten, har noen en formening om hvordan denne ville gjort seg på powerbuy?
 

kenti

Medlem
13 Feb 2004
14.446
0
36
avforum.no
Hei!

freddie og elektrolars: Jeg gjorde ingen store sammenlikninger med D/A-konverteren i XTZen kontra cd-spillerene, noe jeg nok kunne ha skrevet litt om hvertfall når jeg tenker meg om. Forsterkeren står her ennå i påvente videresending, så jeg kan gjøre en liten sammenlikning og poste det her for dere :)

Marantz-spilleren kom inn på tampen av denne testen, og det var i hovedsak Usher CD-1 som ble brukt som kilde, freddie. Jeg testet maratzen noe, og analogt var det små forskjeller å spore i likhet som marantz vs usher på Arcam AVR-350. Som jeg har nevnt i min egen tråd tidligere ikke veldig stor forskjell, men litt roligere topp og noe bedre sammenheng totalt.

Takk for hyggelige kommentarer ellers :)
 

thode

Medlem
14 Aug 2006
1.516
0
0
31
Har denne forsterkeren, og har tenkt litt på det problemet du nevner med å bruke den som både effekt og integrert.
Ville det være noe i veien for å sette et y-ledd i "amp in" som du kobler til pre out på surround receiver og pre out på XTZ'en?

Ellers en veldig flott test!
 

drkaos

Medlem
8 Apr 2005
1.344
0
0
Tonekontroller?

Muligens et teit spm;
men er det tonekontroller på den?
 

poppiuz

Medlem
8 Okt 2005
2.328
0
0
Flott test du har laget her! Hvordan vil en slik forsterker stå sammen med en surroundreciver i 15k-20k klassen og mine PSG GT-1? ( AVshop.no )

Jeg er interessert i litt mere trykk i frontene (stereo), men vet ikke helt hva jeg skal gå for etterhvert. I testen av høytalerene i Hjemmekino antok de at man burde bruke en intergrert forsterker i 10.000-klassen for å drive dem.
 

kenti

Medlem
13 Feb 2004
14.446
0
36
avforum.no
Hva tenker du på når du sier "stå sammen med en surroundreceiver"? Bruke den som effekt, eller stereoytelse i forhold? Dette henger jo litt sammen, men litt vanskelig å si når jeg ikke vet hvilken surroundreceiver du snakker om.

XTZen virket å levere vel så bra trykk i stereo som AVR-350, som er en relativt dyr surroundforsterker, så på dette området klarer XTZen seg bra. AVR-350 ligger litt foran når det gjelder ren lydkvalitet, men kjempeforskjeller er det ikke.

De nevnte høyttalerene har jeg ikke testet selv, men de bør kunne brukes med XTZ, hvertfall ut fra specs.. Om det vil matche lydmessig i dine ører blir selvsagt et annet spørsmål.

Hva er du forberedt på å bruke på ny forsterker?
 

poppiuz

Medlem
8 Okt 2005
2.328
0
0
Hei kenti,

Jeg tenker mest på effekt. Har enn så lenge bare hatt surroundreciver til å drive ett 5.1 sett. Så når det kommer til effekt,intergrert forsterker osv er jeg rimelig blank. Per idag har jeg Pio AX2, men satser på å gå for noe nytt fra Yamaha til rundt 15k (når de nye kommer) eller Denon 4308. Kunne tenke meg noe som kunne avlaste frontene ved film blandt annet. Hører også mye musikk i stereo.

For en effektforsterker er jeg beredt og betale rundt 10k, men kan jeg slippe unna med halvparten sier jeg jo ikke nei. Eller blir denne bare smør på flesk mot f.eks Denon 4308 (uten at noen har hørt den ennå). Eller er jeg bare rett og slett på jordet? :-D
 

thode

Medlem
14 Aug 2006
1.516
0
0
31
thode skrev:
Har denne forsterkeren, og har tenkt litt på det problemet du nevner med å bruke den som både effekt og integrert.
Ville det være noe i veien for å sette et y-ledd i "amp in" som du kobler til pre out på surround receiver og pre out på XTZ'en?

Noen som kan svare på dette?
 

Joey Bane

Medlem
29 Jan 2007
1.518
0
0
31
en kan jo bruke en integrert forsterker til effektforsterker, må bare huske å vri opp på maks volum:-D
 

Dharma

Medlem
7 Des 2006
1.021
0
0
Joey Bane skrev:
en kan jo bruke en integrert forsterker til effektforsterker, må bare huske å vri opp på maks volum:-D

Hvis den integrerte forsterkeren er bygget som et effekttrinn med en passiv "forforsterker" / attenuator (volumkontroll) kan en nok gjøre det. De fleste integrerte forsterkere har imidlertid en aktiv forforsterker som både påvirker lyden, forsterker signalet, og betyr mange ekstra komponenter i signalveien mellom kilde og høyttalerutgang. Det er som regel forforsterkeren som betyr mest for lydkarakteristikken. Å sette likhetstegn mellom en integrert forsterker og en effektforsterker blir uansett feil. I de fleste tilfeller får du to forforsterker før effektrinnet i kjeden.:(