Dimensjonen på jordledningen i en AC strømkabel i forhold til selve strømledningene?


15 Okt 2021
2
8
3
58
Tromsø
Jeg kan selvfølgelig stille dette spørsmålet overalt der det finnes generell kunnskap om dimesjonering av ledningstykkelse i strømkabler i henhold til norsk standard. Det vil si at jeg også kan stille det her, fordi også her inne finnes slik kunnskap.

Spørsmålet er veldig enkelt: hva må dimensjonen være på jordledningen i en strømkabel, sammenlignet med de andre ledningene (i henhold til vanlig fargestandard blå og brun)?

Jeg mener å huske fra min tidligere utdanning at jordkabelen skal ha samme dimensjon i antall kvadratmillimeter som selve strømledningene, så vil det si at jordledningen skal være like tykk som enten den brune eller den blå ledningen, slik at jordledningen skal kunne lede like mye strøm som selve strømledningen? Som igjen vil si at om en da har for eksempel en selvlaget kabel med for eksempel fire strømledninger (standard farger: to blå og to brune), så må dimensjonen på jordledningen være lik summen av to av strømledningene. Eller var det halvparten, husker ikke. :geek:
 

hårek

0
26 Mai 2003
3.472
11
38
Dette ble litt uforståelig: "selvlaget kabel med for eksempel fire strømledninger".
Kabelen din er koblet til kun en sikring. Det er størrelsen på sikringen som bestemmer kvadratet. Ikke hvor mange ledninger du kobler til kursen.