Bøttekottet til Christian.

Christian's lille kino blir til.