BALANSERAD INGÅNG, NÅ'T FØR HiFi?


15 Sep 2006
26
0
0
74
www.sperrling.no
XLR-KONTAKTER & BALANSERADE IN-/UT-GÅNGAR VERSUS LJUD-KVALITÉ

Bruk av XLR-kontakter och balanserade ut-/ingångar har INGET med ljud-kvalité att gøra i sig själv!
Någon skrev mycket riktigt det tidigare i en tråd på forumet - men ingen verkade fatta denna självklarhet, utan surrade vidare i detta uppspinn!?
Jag skulle därfør från en professionell ståndpunkt vilja førklara detta lite närmare, før...
Balanserade ingångar är nämligen BARA ett sätt att førsøka minska størningar och ffa då nät-brum och andra relativt lågfrekventa størningar som kan komma in på KABELN, och detta gørs genom att man gør en balanserad ingång och kabel med 3 ledare och 3 ingångs-stift på ingångs-kontakten; alltså en før + och en før - samt en før jord och som undertrycker lik-fasiga størspänningar; s.k. CMR på fack-språk. Førr gjordes detta med pytte-små balanserade transformatorer, och var också ett sätt att få ner impedanserna på denna tid då dessa rørførstärkar-ingångarna som nyttjades då var så høgohmiga och därmed brum-känsliga och brusiga; och är så i långt høgre grad i dag också!
Och OBSERVERA NOGSAMT! - man behøver INTE koppla från en balanserad utgång før att kunna nyttja en balanserad ingång - Du kan precis lika bra bara koppla ihop minus-ledaren (signal-returen) och skärmen på kabeln vid UTGÅNGEN på en vanlig RCA-plugg - så funkar det PRECIS lika bra - det är ju størningarna som kommer in på kabeln som är det man vill åt....! Du må dock vara noga med att på alla kanaler lägga SAMMA signal-ledare ihop med jorden, før att få rätt fasning - det är som med høgtalare och fasning här också nämligen!
Numer gør man dessutom också så gott som alltid alla dessa balanserade ingångar med IC-kretsar/Op-amp'ar av mer eller mindre enkel kvalité och tvivelaktigt slag; så jag och många andra vet/tycker att det istället OFTAST både låter sämre och brusar MER från førstärkare med balanserade ingångar....SIC! Man må därfør ta till mycket, mycket dyrare och mer sofistikerade OP-ampar eller bygga balanserade ingångar med diskreta komponenter och dito transistorer før att det ø.h.t. skall vara brukbart till kvalificerad musik-återgivning!
En massa ljud-amatører och lekmän och måååånga andra har blivit TOTALT vilseledda av ett høgtravande babbel om detta med balanserade ingångar - jag tycker det verkar mera så att, Mark Levinson m.fl. skryt-apparat-byggare, hittar på att dra in så'nt før att de dels faktiskt inte kan detta med ljud-apparater ordentligt OCH dels därfør att de inte kan hitta på några andra mera reellt ljud-førbättrande tekniska innovationer och nyheter... Utan då måste de krysta till det och koka ihop nå't genom att låna lite gamla idéer här... och lite där, och t.ex. som då detta med balanserade ingångar lånar man alltså in från vad som används i PA-system och professionella anläggningar och system där man må ha kontakter som tål att kopplas in och ur mängder av gånger... Och det kan ffa i lokaler med extremt mycket el-kablar med stora strømmar i, och med närhet till thyristor-reglerade stora ljus-reglerings-system - som på teatrar och konsert-lokaler, etc, vara vissa førdelar och nødvändigt med balanserade in- och ut-gångar och XLR-kontakter.
Men i ett hem, med program-källor (som CD-spelare, etc...) som ju alla lämnar upp till 2 Volt utsignal och mer ,OCH med alla vanliga førekommande längder på kablar till/från AV-system och stereo-apparater - och OCKSÅ med separata slutsteg placerade NÄRA høgtalarna (om det skall bli någon riktigt høg kvalitet på ljudet) - så har detta med balanserat utførande på ingångarna INGEN som helst betydelse.... och ännu mindre på utgångarna!
Det är istället så att det har 100.000 gånger større positiva effekter om man har maximalt korta høgtalar-kablar med slut-stegen nära høgtalarna - än vad det någonsin faktiskt i ett hem har med bruk av balanserade ingångar!
Att man sedan som proffs nyttjar dessa XLR-kontakter och balanserade ingångar så mycket, beror dels på att man kør mycket låga signal-nivåer från mikrofoner i dessa, samt också pga høga størnivåer etc enligt ovanstående - då det ju som sagt eventuellt gør lite større nytta eller t.o.m. är av nøden tvunget...!
Jag tycker f.ø. att det är mycket sorgligt att man lurar stackars tekniskt mindre bevandrade entusiaster på detta infama sätt och dito till att tro att det har någon positiv effekt på ljud-kvalitén med balanserade ingångar!
Så Du glada ljud-nisse som inledde den tråd på detta tema och som jag refererar till - nyttja istället Dina pengar på annat som høgtalare m.m. och køp i synnerhet apparater som klarar så MÅNGA som møjligt av alla dessa nyare format som kommer nu eller redan finns som på både DVD och SACD och DVD-Audio och DTS-Music, etc.... før DETTA ger, istället før leken med balanserade ingångar, faktiskt en reell utdelning i bättre ljud och bild - det gør inte de här andra fantasierna och missuppfattningarna om balanserade ingångar som några førsäljare och tillverkare tydligen førsøker eller har tutat i Dig!
__________________

P.S. Har Du sett om någon gør några externa separata decoders...? Se vidare mitt inlägg; mina skriverier på temat under rubrik... "Processorer, etc..." D.S.
 
11 Nov 2003
31.260
3
38
49
www.midgardaudio.com
Velkommen til forumet Roger!

Jeg leste noen artikler om utstyret ditt for maaange år siden, men da bodde du vel i Sverige?

Forøvrig, jeg synes du overser en vesentlig parameter i artikkelen din. Du fremstiller dette som en "perfekt verden" (selv om du er inne på det motsatte) der impedans alltid matcher. Poenget mitt er at når man har med balansert utstyr å gjøre så matcher impedansen nesten alltid tilfredsstillende, og kabelen blir veldig lite kritisk. På Se-utstyr kan for eksempel utgangsimpedansen variere mellom 5 ohm og 1Mohm. Det sier seg selv at disse ikke passer inn i samme oppsett, og om man har høy utgangsimpedans/lav dempningsfaktor vil kabelens påvirkning på lyden være stor sammenliknet med der man har en dempningsfaktor på 10 eller mer, og resistive ut/inngager.

Jeg burde kanskje også nevne at mesteparten av støyen skal normalt kveles i avsenderenden og ikke i mottakerenden. Akkurat hvor støyen kveles er ikke så vesentlig, men det er vesentlig at utgangen evner å ta kontroll over inngangen, og da vil det bli en naturlig følge at støy fjernes mest effektivt i avsenderenden.

Man kan som du skriver koble signalet mot en balansert mottaker og en ubalansert avsender, men det vanligste her er å kombinere pin 1 og pin 3. Dette gir ikke betydelig større undertrykkelse av støy enn om man kobler SE mot SE. Untaket er dersom man har en svært ugunstig høy impedans i kabelen.

Forøvrig er XLR-pluggene generelt bedre enn RCA-pluggene.
 
15 Sep 2006
26
0
0
74
www.sperrling.no
Førtydligande!

SVAR INLAGT MED VERSALER I DIN TEXT FØR KLARHETENS SKULL:

Velkommen til forumet Roger!
STORT TACK FØR VÄLKOMNANDET!

Jeg leste noen artikler om utstyret ditt for maaange år siden, men da bodde du vel i Sverige?
JO DÅ - MEN SEDAN DESS HAR JAG BÅDE STUDERAT, FORSKAT OCH JOBBAT I MÅNGA OLIKA PROJEKT OCH I MÅNGA OLIKA LÄNDER INOM FLERA OLIKA TEKNIK- OCH ÄMNES-OMRÅDEN, M.M...

Forøvrig, jeg synes du overser en vesentlig parameter i artikkelen din. Du fremstiller dette som en "perfekt verden" (selv om du er inne på det motsatte) der impedans alltid matcher. Poenget mitt er at når man har med balansert utstyr å gjøre så matcher impedansen nesten alltid tilfredsstillende, og kabelen blir veldig lite kritisk. På Se-utstyr kan for eksempel utgangsimpedansen variere mellom 5 ohm og 1Mohm. Det sier seg selv at disse ikke passer inn i samme oppsett, og om man har høy utgangsimpedans/lav dempningsfaktor vil kabelens påvirkning på lyden være stor sammenliknet med der man har en dempningsfaktor på 10 eller mer, og resistive ut/inngager.
OJ DÅ - DET BLEV MÅNGA OCH MYCKET OLIKA SAKER SAMMNBLANDADE PÅ EN GÅNG DÄR.... ALLTSÅ; FØRST OM VI SKALL DISKUTERA BALANSERAT ELLER EJ - SÅ MÅSTE ALLA ANDRA PARAMETRAR VARA SAMMA/LIKA OM VI SKALL KUNNA JÄMFØRA.
OCH DÅ VISAR DET SIG ATT ALLA MINA UTSAGOR STÄMMER GOTT - ALLTSÅ ATT ETT BALANSERAT UTFØRANDE INTE PÅ NÅGOT SÄTT LÅTER "BÄTTRE" ÄN VAD EN ASYMETRISK INGÅNG OCH KABEL GØR!
ATT SEDAN DEN PROFESSIONELLA STANDARDEN SOM MAN BRUKAR TILL VANLIGA BALANSERADE INGÅNGAR ÄR 600 Ohm - OCH ATT GENERATOR-IMPEDANSEN PÅ UTGÅNGEN SKALL VARA SÅ LÅG SOM MØJLIGT, ÄR JU EN TEKNISK-ELEKTRONISK SJÄLVKLARHET - OCH ÄNDRAR INTE PÅ FAKTUMET ATT BALANSERADE INGÅNGAR PÅ HEMMA-APPARATER MEST ÄR EN ONØDIG BÅDE FØRDYRANDE OCH, ALLRA-ALLRA OFTAST, MEST ÄR EN LJUD-KVALITETS-FØRSÄMRANDE LØSNING MTP DE OP-AMP'AR SOM NYTTJAS!

Jeg burde kanskje også nevne at mesteparten av støyen skal normalt kveles i avsenderenden og ikke i mottakerenden. Akkurat hvor støyen kveles er ikke så vesentlig, men det er vesentlig at utgangen evner å ta kontroll over inngangen, og da vil det bli en naturlig følge at støy fjernes mest effektivt i avsenderenden.
JO - ALLA DE PROGRAM-KÄLLOR SOM DVD OCH CD-SPELARE, ETC SOM VI NYTTJAR IDAG - HAR JU NUMER ALLTID LÅG IMPEDANS PÅ UTGÅNGEN; OCH VANLIGTVIS BARA NÅGRA TIOTAL OHM I GENERATOR-IMPEDANS - SÅ DET SKØTER SIG SJÄLVT! DET SOM ÄR ETT BEKYMMER ÄR ATT ALLA TILLVERKARE - INTE MINST HI-END FABRIKATEN, HAR ALLDELES ONØDIGT FØR HØGA INGÅNGS-IMPEDANSER PÅ ALLA SIN FØRSTÄRKARE; BÅDE PÅ LINJE-INGÅNGAR OCH SLUTSTEGS-INGÅNGAR OCH DITO PÅ SINA VOLYM-POTTAR. DET GER ETT ONØDIGT HØGT TERMISKT BRUS - TESTA TILL EXEMPEL MED EN VANLIG HØGOHMIG VOLYM-POT (utan NÅGON musik PÅ!) - SÅ KAN MAN HØRA SKILLNADEN I BRUS-NIVÅ BEROENDE PÅ VAR OCH ALLTSÅ I VILKET "LÄGE" SOM POT'EN STÅR...

Man kan som du skriver koble signalet mot en balansert mottaker og en ubalansert avsender, men det vanligste her er å kombinere pin 1 og pin 3. Dette gir ikke betydelig større undertrykkelse av støy enn om man kobler SE mot SE. Untaket er dersom man har en svært ugunstig høy impedans i kabelen.
DET ÄR HÄR DU NOG MISSFØRSTÅTT SAKEN LITE ELLER FØRKLARAR DIG OTYDLIGT!? DET ÄR BARA M.A.P. UNDERTRYCKNING AV LIKFASIGA STØR-SPÄNNINGAR I KABELN SOM EN BALANSERAD INGÅNG KAN STÅ FØR EN SKILLNAD OCH FØRBÄTTRING. ALLTSÅ I S/N-RATIO!
DÅ MÅSTE MAN KOPPLA SIGNALEN FRÅN PHONOPLUGGEN TILL 2:AN PÅ XLR'N OCH OBS! OBS! OBS! KOPPLA BÅDE SKÄRMEN OCH SIGNAL-RETUR-LEDAREN PÅ EN "2-LEDARE MED SKÄRM" KABEL TILL JORD-FØRBINDELSEN PÅ PHONO-PLUGGEN. I XLR ÄNDEN KOPPLAR MAN SOM VANLIGT - ALLTSÅ MED JORD / SKÄRM TILL 1:AN, SIGNALEN TILL 2:AN OCH SIGNAL-RETUREN TILL 3:AN.
>>ALLTSÅ<< ABSOLUT INTE FUSKA OCH SLÅ IHOP 3:AN OCH JORD I XLR-ÄNDEN - FØR DÅ SÅ FØRFELAS JU OCH FØRSVINNER NYTTAN MED DEN BALANSERADE KABELN OCH INGÅNGEN HELT.

Forøvrig er XLR-pluggene generelt bedre enn RCA-pluggene.
MED DE KVALITÉER SOM JAG OCH MÅNGA ANDRA NYTTJAR PÅ RCA-PLUGGAR IDAG... OCH ALLA DE BILLIGA AMATØR-VARIANTER AV XLR-TYPEN AV KONTAKTER SOM FINNS MED MÅNGA DELAR I PLAST PÅ - SÅ VILL JAG INTE UTAN VIDARE HELLER ENS HÅLLA MED DIG ORESERVERAT OM DET!?
JAG HAR NÄMLIGEN DE SENASTE ÅREN SETT/OCH SJÄLV LYCKATS ORSAKA FLER TRASIGA KONTAKTER AV XLR- OCH CANON-TYPEN - ÄN VAD JAG DITO SETT AV RCA KONTAKTER. MEN I GRUNDEN HAR DU JU RÄTT; DESSA XLR-TYPER AV KONTAKTER ÄR JU SOM JAG SKREV URSPRUNGLIGEN OCH I SITT ORGINAL-SKICK GJORDA FØR ATT TÅLA MER STRYK OCH ATT DRAS UT OCH SÄTTAS IN MÅNGA, MÅNGA GÅNGER. MEN VEM HAR EN HEMMA-ANLÄGGNING DÄR MAN GØR DET FLERA GÅNGER OM DAGEN...?
F.Ø. TYCKER JAG I SÅ FALL ATT MAN HELLRE BORDE HA GÅTT PÅ ATT ANVÄNDA MINI-XLR I HEMMA-ANLÄGGNINGAR, ETC - DE TAR JU FFA MYCKET MINDRE PLATS - VILKET KAN VARA ÄN FØRDEL MED ALLA IN- OCH UT-GÅNGAR SOM NU GÅR ÅT PÅ FFA AV-FØRSTÄRKARE OCH AV-FØRFØRSTÄRKARE!
MVH,
 
12 Jan 2007
535
0
0
bare et sp

bare et spørsmål egentlig...

min XLR kabel koster da ikke sååå mye mer enn den ville kostet med RCA plugger. det er jo bare pluggene som er anderledes da. jeg har Tara Labs Vector 2 XLR kabel. den koster jo noen hundre mer enn med RCA plugger. veit ikke åssen det er i de prisklassene dere holder til i om det er like liten pris forskjell jeg? gav 2300 for min. er vel litt under 2000 for vanlig. er det da ikke like greit å ha nye og "bedre" "teknologi" da? bare non sp.
 
15 Sep 2006
26
0
0
74
www.sperrling.no
Svar till "nad_319"

Svar på Dina frågor framgår egentligen rätt så klart i min artikel och mina tidigare inlägg om før och nackdelar med "balanserade ingångar".
Om de kablar Du køpte var rimliga i pris, kan jag inte avgøra eftersom jag inte vet om det var per styck eller før 2 eller 6 stycken før en hel uppsättning till ett 5.1 system - eller om det var før bara två korta kablar før koppling mellan CD till førstärkaren....???
JAG tycker ju f.ø. att det låter dyrt... Kolla priser på dessa och andra liknande grejor från MONACOR; nu har de i Norge bytt namn till Lyd og Sikkerhet AS - Lyd & Sikkerhet - Velg avdeling
Där är priserna ofta 2-3-4-5 gånger lägre før likvärdig kvalité.... de har också mängder med andra grejor før DIY-folk och andra Audio-Entusiaster som "skruvar lite med" och uppgraderar sina ljud-grejor själva!
Balanserade ingångar - är f.ø. alltså ingen NY teknologi, det har använts allt sedan "radions barndom".... Och erbjuder - precis som jag beskriver i min ursprungliga artikel och dito också i mina senare svar och inlägg, INGEN som helst ljudkvalitets-mässig førbättring heller; i synnerhet har det inget berättigande eller erbjuder några som helst førdelar vid bruk på en vanlig stereo eller AV-anläggning før hemma-bruk!
Läs min artikel och mina svar om saken >>långsamt och lugnt<< en gång till - så framgår det nog mer klart och så førstår Du nog vad jag menar om detta tema... Annars är Du välkommen med frågor direkt till mig om HUR Du allra lämpligast skall koppla upp just Din anläggning - och med vilka typer av kablar och kontakter, etc som Du bør gøra detta før bästa resultat versus pris, osv.
Mvh,
 
28 Feb 2008
45
0
0
Sperrling snakker om kvalitet på plugger. Forskjellen på en billigere plugg eller kabel for den del kan bare ligge i evnen til å lede signalspenningen videre i signalkjeden. En plugg eller kabel i seg selv har ingen musikalske egenskaper. Og har heller ikke hørt om en rca-plugg som endrer et høyohmig ubalansert signal til et lavohmig balansert signal. Til det trenger du en DI-boks. Er forøvrig helt enig med Snickers-is her.
 
15 Sep 2006
26
0
0
74
www.sperrling.no
Svar till ØivindB - Angående synpunkter...


"Sperrling snakker om kvalitet på plugger"....

SVAR: Jag menade mera "mekanisk" hållbarhet och hanterbarhet, etc - då jag skrev just detta... - trodde det var uppenbart och självklart!

"Forskjellen på en billigere plugg eller kabel for den del kan bare ligge i evnen til å lede signalspenningen videre i signalkjeden"...

SVAR: Aldrig sagt något annat heller; jag är inte som vissa mer skumma "mediala" spekulatører som tycker sig kunna høra skillnad på kontakter och kablar... MEN "snabba" signaler av transient och komplex natur med bred spektral sammansättning är mer krävande än så... och alltså inte "bara spänningen" som liksom skall øverføras, utan fas och "dynamiska" kvalitéer på signalen också... det är liksom bl.a. det som HiFi handlar om... men...
OCH SÅ.... Däremot är det en sabla stor och viktig skillnad på HUR länge de håller, och hur de faktiskt känns när man sätter i och drar ur kontakterna.... ffa allt før oss proffs som sliter kontakter in och ut mängder av gånger!


"En plugg eller kabel i seg selv har ingen musikalske egenskaper"...

SVAR: Aldrig sagt det heller - bara att det är mycket och många krystade idéer och missuppfattningar runt HUR man skall gøra/koppla och hur det egentligen fungerar med s.k. balanserad koppling... MEN det är med kontakter som med kvinnor - de kan kännas väldigt olika....

"Og har heller ikke hørt om en rca-plugg som endrer et høyohmig ubalansert signal til et lavohmig balansert signal"...

SVAR: Det har jag heller ALDRIG sagt eller egentligen påstått... kan inte läsa det heller i mina texter!
Vad jag førsøkte førklara før de "øppna och kunskapstørstande HiFi-intresserade massorna" var bara HUR det egentligen fungerar OCH hur man enklast och bäst kan koppla kontakter och kablar när man som allra oftast skall: OCH - observera! - KAN koppla från en obalanserad/assymetrisk utgång med RCA-kontakt; från t.ex. en pre - som ju brukar och må vara lågohmig...- och øver till en "äkta" balanserad ingång på t.ex. ett slutsteg....
Där brukar det ju nästan aldrig eller oftast INTE ens vara särskilt låg ingångs-impedans heller på ingången f.ø.; utan liksom BARA en balanserad ingång..... Alltså det är viktigt att man inte påstår eller drar slutsatsen att ALLA balanserade ingångar är lågohmiga.... På de allra flesta vanliga slutsteg är de ju dessutom som sagt OFTAST INTE eller ALDRIG det! OCH bara før att det sitter XLR-typ av ingångs eller utgångs-kontakter så behøver det alltså INTE nødvändigtvis varken vara en "äkta" balanserad in eller ut-gång - eller ännu mindre ens ett utførande med en faktisk lågohmig ingång.

"Til det trenger du en DI-boks"...

SVAR: Que? - Det finns många sätt att ordna till detta - precis som "många vägar før till Rom" - men jag har aldrig ens de sista 30 åren någon gång sett det problemet på någon som helst modern intelligent gjord och genomtänkt och normal utrustning... Oftare med "ground-lift" eller dylikt i så fall...

"Er forøvrig helt enig med Snickers-is her"...

SVAR: Men hoppas Du inte är det med hans flera vagheter och smärre missførstånd också, eller....?

Jag får visa lite på detta och hur jag løst problemen också med CMR och in-ut-gångar när Du kommer på en demo - välkommen!

R
 
28 Feb 2008
45
0
0
Hei Sperrling.
Tror hodet mitt leste noe annet forrige gang enn hva som tydeligvis stod der (må ha hatt en dårlig dag:razz: ). Jeg innrømmer at jeg ikke studerte ditt svenskspråkelige innlegg godt nok til å konkludere riktig om hva du faktisk skrev!:) Min er faring er hovedsakelig fra PA-bransjen og det jeg reagerte på er inntrykket av "selvfølgelighet" om at balansert vs ubalansert ikke har noe si (mener ikke at det var slik du ville fremstille det, men slik ble det oppfattet av meg).
Selv har jeg flere ganger koblet ubalanserte signaler fra cd-spiller inn på balansert inngang på en mikser da cd-spilleren står rett ved siden av, uten at phantom power var aktivert sef. Dette er ikke noe problem og er helt vanlig å gjøre.
Det jeg mener er viktig å få fram i denne saken er ikke NÅR balansert til ubalansert kan fungere, for det har du gjort nok rede for:) , men når det IKKE fungerer, som for eks ved et høyohmig ubalansert signal til en lavohmig balansert inngang, eller for den saks skyld en balansert utgang til en høyohmig ubalansert inngang (over vesentlige avstander). Noen slike forutsetninger om parametre hadde jeg gjerne likt å sett i selve artikkelen før du "duste i gang" med påstandene, som Snickers-is var inne på (og det var det jeg var enig i).
 
15 Sep 2006
26
0
0
74
www.sperrling.no
SVAR om NÄR Balanserade & Obalanserade in-/ut-gångar fungerar och inte fungerar...

Bäste Øyvind B,

Bra att Du tog Dig tid at läsa och få med Dig lite mera av VAD jag skrev i min ursprungliga "Mini-Artikel" om huruvida balanserade ingångar är nå't før HiFi.
Tycker t.o.m. själv att jag fick till det ganska tydligt och bra där....
Jag aaaaanade inte att min svenska skulle vara något problem, norbaggarna läser ju så mycket svensk litteratur - och inte minst svensk krim nu i påsk... och ser så mycket på svensk TV, etc...
Tyvärr dock inte så mycket tvärtom; før det finns ju mycket bra dylikt på denna sidan kølen också ju....
Jag är annars själv rätt så bra "påläst" även på norsk litteratur, TV och film och kan gott "skilja skitt fra kanel"....
Øver till några svar och synpunkter:

Du skriver i Ditt inlägg:

Selv har jeg flere ganger koblet ubalanserte signaler fra cd-spiller inn på balansert inngang på en mikser da cd-spilleren står rett ved siden av, uten at phantom power var aktivert sef. Dette er ikke noe problem og er helt vanlig å gjøre.

När signal-källan står så nära så har det ju naturligtvis extremt liten betydelse rent allmänt, och särskilt før brum-undertryckning, etc...
Men alla moderna Mixrar jag har sett, har ju också en eller flera obalanserade/RCA in- och ut-gångar, så det är ju då mycket bättre och mer praktiskt att använda dom! Vill också gärna førklara føljande før....

1/ Jag tycker också att det fortsatt verkar som om Du INTE i grund och botten har førstått detta med varfør, och hur, man allra bäst må gøra en koppling FRÅN en obalanserad/RCA UTGÅNG - och øver TILL en balanserad INGÅNG...
Man BØR ju alltså INTE slarva, utan allra-allra helst nämligen koppla "lege artis" - som jag beskrev i min ursprungs-artikel, m.m. - så att man också alltså verkligen nyttjar den balanserade ingångens CMR och alltså potential till att undertrycka likfasiga størspänningar som uppstår i kabeln...
Det är alltså bäst att ALDRIG slarva med detta; utan verkligen ha alla sina øvergångs-kablar och adaptrar, etc kopplade på det sättet, før hur kan man annars veta om jorden BARA är kopplad till 1'an... eller till 3'an också... att det är rätt fasat, etc... och att den fungerar øverallt, m.m.
Så använd typ en "mikrofon-kabel" med 2 ledare och skärm, och gør alltid så här:

A/ koppla "signal-ledaren" (ofta rød/välj gärna den) från RCA-kontakten till stift 2 (signal) på XLR-kontakten

B/ koppla så ihop den andra "signal-retur-ledaren" (ofta vit) OCH skärmen till jord-anslutningen på RCA-pluggen

C/ i XLR-ände så kopplar Du så skärmen till stift 1 (jord)

D/ dito i XLR-änden så kopplar Du "signal-retur-ledaren" till stift 3 (signal-retur)


2/Ingångs-känsligheten är ju dessutom ofta radikalt olika på RCA-ingången jämført med XLR dito på de flesta Mixrar, m.m.... (och mest det som folk hør någon skillnad på...!)

3/ Snacket om Fantom-matningen - indikerar också att Du INTE riktigt är på "rätt spår" utan nyttjar CD-spelaren kopplad till en mikrofon-ingång med variabel ingångs-känslighet; det är klart olämpligt... flera onødiga transistor-steg som "dimmar" uppløsningen, adderar brum och brus, TIM- och AM-distorsion, økar risken før øverstyrning, etc, etc...
"HD-filosofi" hela vägen och øverallt är bäst...!

Du skriver vidare i Ditt inlägg:

Det jeg mener er viktig å få fram i denne saken er ikke NÅR balansert til ubalansert kan fungere, for det har du gjort nok rede for, men når det IKKE fungerer, som for eks ved et høyohmig ubalansert signal til en lavohmig balansert inngang, eller for den saks skyld en balansert utgang til en høyohmig ubalansert inngang (over vesentlige avstander).

Jag ser nu att - HÄR är det Du brister mest i Dina insikter om HUR det i alla normala och åtminstone någorlunda genomtänkta apparater är konstruerat och kopplat; jag får nog till och med i detta stycke säga att alla apparater är som tur är idag gjorda med LÅG generator-impedans på signal-utgångarna...!
Alltså en koppling med en "emitter-føljare".... Jmfr på rør en "katod-føljare" - på utgången!

Så.... detta snack om och med att koppla en

"høyohmig ubalansert signal (-utgång; menar Du väl) til en lavohmig balansert ingang"

det blir ju helt hypotetiskt och aldrig någonsin i verkligheten fallet...
Och är alltså inget problem før någon nu levande HiFi-entusiast eller musik-diggare eller någon annan øver huvud taget heller...!

Du skriver också vidare; apropos vad Du tror/anser inte fungerar:

eller for den saks skyld en balansert utgang til en høyohmig ubalansert inngang (over vesentlige avstander)

Detta blir också ett sakfel; och i dylikt fall - som det väl är med Din Avantgarde CD-spelare (?) - som idiotiskt nog BARA har XLR-utgång...
Jag tror ju dock personligen och "vis av många års erfarenhet" att dessa utgångs-kontakter egentligen bara är vanliga assymetriska/obalanserade utgångar och som alltså bara är kopplade via/till ett par XLR chassie-hannar - "till skylt" "før att det skall se häftigt ut" - sic!
Inuti nästan alla dessa svindyra Hi-End och skryt-CD-spelare, etc - till bara mer eller mindre høga fantasi-priser, så sitter det ju nämligen oftast ändå bara ett vanligt spelverk och ofta enklare DA-omvandlare, utgångs-kretsar, etc från Philips-Sony-Marantz-koncernen i alla fall - TROTS annan skylt!!
Dessa CDM 9, 10, etc spelverk och utgångs-elektronik, etc, är i-och-før-sig oftast dock bra och genomtänkta grejor; så det är inte just det jag kritiserar - men vill bara berätta detta som en indikation på ATT det i alla fall alltså vanligtvis på dessa øver-reklamerade "skryt-apparater" ändå bara rent elektroniskt är helt vanliga obalanserade utgångar men som bara kopplas till ett par XLR kontakter - och kopplade ad modum vad jag beskrivit ovan och som man skall gøra vid bruk av en extern kabel med øvergång från RCA till en Balanserad XLR-ingång.
Och - så som jag bett Dig per mail om - så är det bra om Du fixar fram ett kopplings-schema eller kommer førbi oss med Avantgarde apparaten Din - så skall jag kolla fakta åt Dig och hur det är med kopplingen och detta med XLR-utgångarna....!
Før OM det ändå bara är en assymetrisk utgång - så behøver man ju inte vara så hysterisk runt och med frågan om att bruka RCA- eller XLR-utgångarna, eller HUR man skall koppla dessa Dina XLR-utgångar....!

Vidare skriver Du också:

Noen slike forutsetninger om parametre hadde jeg gjerne likt å sett i selve artikkelen før du "duste i gang" med påstandene, som Snickers-is var inne på (og det var det jeg var enig i).

Jo då - jag kan återkomma med en artikel med lite mer "parametrar" och tekniska fakta om t.ex. hur det termiska bruset är beroende av och økar med ingångs-impedansen. Och hur mycket større betydelse det får med kapacitansen i kabeln när generator- och ingångs-impedanserna är høgre, etc.
Før detta och andra mer tekniska saker har ju de norska HiFi-tidningarnas skribenter inte kunskaper och/eller utrustning till att mäta tydligen!?
Och DETTA är en av flera saker som jag tycker är sabla SVAGT och DÅLIGT nämligen. Och det är väl därfør de bluddrar mest i så'na esoteriska ordalag och pseudo-religiøsa termer istället, før de har inte vett eller kunskap varken om hur man gør eller tolkar t.ex. en presentation av en jitter-kurva på en CD-spelare.... eller en fyrkantvåg med kapacitiv last på ett slutsteg eller en førstärkare... eller ett vattenfallsdiagram eller tone-burst mätning på en høgtalare.... dito en faskurva.... eller en impedans-kurva på en høgtalare.... och de har heller inte den minsta aning om hur dessa typer av størningar hørs eller låter før ørat!
Vad jag tycker är alltså att dessa bubbel-makare har svikit sina läsare och HiFi-entusiasterna i Norge! Och - särskilt sett i perspektiv av att man i Norge konsumerar och køper mer och dyrare apparater och investerar mer i Ljud- och Bild-apparater per capita, än vad man gør i något annat land i Europa.
Och dito med tanke på det enormt stora HiFi-intresse som finns i Norge....
Alltså - tillbaka till utbildnings-tanken; før oss som jobbar yrkesmässigt OCH med akademisk utbildning på detta område - så blir det ju svårt att debattera med folk och førsøka førklara mera "i detalj" - när 999 av 1000 inte ens har grundskolans kunskaper om grundläggande el-lära och Ohms-lag klart før sig!
Det är också därfør som dessa HiFi-skojare och jålete Hi-End-førsäljare håller sig borta här.... de har ju "førdolt" varit på mig och førsøkt hacka tidigare...!
Før de har ju NOLL och INGET att säga i och om dessa typer av tekniska saker.
Att førsøka "tiga ihjäl mig" - är ju alltså den enda taktik som de kan ta till... - som Knut Wadseth skrev en gång!
Att vara "Stereo-världens Ralph Nader" är dock precis min sport - och det ser ut som om jag behøvs långt om länge och ett bra tag till... !?
Hoppas att denna lite mer raka och detaljerade førklaring kan hjälpa Øyvind B och kanske Er andra också att se lite klarare på detta med balanserade ingångar och hur man skall och kan koppla dessa før bästa resultat - OCH dito kanske ger lite mer førståelse før hur det egentligen fungerar!?
Så... - "Keep Your Eye on the Sparrow"!
Mvh,