Alle tyske offentlige TV-kanaler er gratis å motta!


magpie

0
25 Mai 2005
144
0
0
home.online.no
Jeg har siden 1999 hovedsakelig sett på tyske kanaler på Astra-satellitten på 19,2° Øst. Helt gratis fordi Tyskland som antakelig det eneste land i Europa, sender alle sine off. kanaler (over 30 inkl. de private) ukodede og fritt tilgjengelig. Og jeg vil hevde: Dette er fjernsyn i topp verdensklasse!

Alle nødvendige data for å motta kanalene, finner du her: http://markets.ses-astra.com/market/deutschland/tvradio/programme.shtml

Tyskkunnskaper er nødvendige, men ikke mer enn det man lærer i tysk som valgfag på ung-domsskolen og eventuelt videregående skole. Men regn ikke med å få se spillefilmer og serier med noe annet talespråk enn tysk. Alle programmer med utenlandsk tale blir dubba (orginal-replikkene erstattes med tyske opplesere).

Men jeg ser ikke på tysk fjernsyn på grunn av filmene, derimot ser jeg på faktaprogrammer om alle slags tema, reiseskildringer, nyheter, musikk etc. Over halvparten av kanalene er li-sensfinansierte og så godt som fri for reklame.

Program for de tyske TV-kanalene selges i mange Narvesen utsalg, eller de kan leses på in-ternett.

For en nybegynner å velge blant alle disse interessante kanalene er ikke lett. Personlig ser jeg mest på:
• Das Erste – ARD: Det statlige hovedprogrammet. Tilsvarer vårt NRK 1
• ZDF: Det andre statlige hovedprogrammet. Reportasjer og dokumentarprogrammer er kjer-neelementer i ZDF-kanalen
• Phoenix: En felles opplysnings- og dokumentarkanal, drevet av ARD og ZDF. Her sendes omfattende bakgrunnsinformasjon for ulike temaer
• 3sat: En samarbeidskanal mellom Tyskland, Østerrike og Sveits, som sender programmer fra de offentlige kanalene i disse tre landene, og en del nyhetssendinger i samsending.
• Arte: En samarbeidskanal mellom Tyskland og Frankrike, og er en solid kvalitetskanal også med vekt på ulike kulturprogrammer. Den sender i to språkversjoner, tysk og fransk.
• ”Tredje-kanalene” Fjernsynsmessig er Tyskland inndelt i åtte områder som hver har sin "tredjeka-nal" ("Das Erste" er den første, ZDF er den andre kanalen). Alle har et fullverdig 24-timers tilbud, med mange gode programmer. Skulle det være av interesse, kan jeg seinere gi informasjon om disse.

Mange engelskspråklige kanaler er også åpne (ukodet) på 19,2° Øst, som BBC World, Travel, CNN, Euronews m.fl.
 
8 Okt 2005
2.328
0
0
Fin guide du har gjort her.. Hadde parabol før, men dessverrre ikke store nok tysk-kunnskaper til å henge med på samme måte som engelsk. Den tyske dubbingen er forferdelig irriterende. Nederland er mye bedre på å tekste på like måte som oss skandinaver..

Personlig synes jeg det er to kanaler som gikk ann.. ZDF for de viste Tysklands landskamper i fotball (iallefall for noen år siden).. og musikk kananalen VIVA. Europas beste sammen med TMF.
 

magpie

0
25 Mai 2005
144
0
0
home.online.no
Dubbing av filmer

Ja, den dubbinga av filmer er uvant. Men som nevnt ser jeg ikke på tysk TV verken på grunn av filmer eller såpeserier, det er alle de andre programmene som er interessante.

Og har man et lite grunnlag i tysk, skal det ikke all verdens bruk av glosebøker til før man har lært seg de mest vanlige ordene.

Begge Viva-musikkanalene sender fremdeles, ukodet. Nederlandsk TV som du nevner er vel derimot kodet?

Mvh Magpie