Jeg har en Extrend ET10000 som også har tuner for bakkenett. Kan jeg bare kople til bakkeantenne og sette riks-tv kort i denne?