Kan noken gi meg råd om bi-amping av Primare Spa20 og Primare A30???
Burde dette gi godt resultat, og i tilfelle, hvordan skal det settes opp??