Har lest at mange har bedre erfaring med CAPdvhs. Hvordan er erfaringene med denne blant våre medlemmer?