Ønsker mellombass (evnt andre også) til Infinity Kappa 100. Delenr er "Midbass PL18W017-04".