en ny katalog som kommer ut til de norske hjem nå som heter JA TAKK, får man 4 filmer til prisen av en, man må melde seg inn og må kjøpe 2 filmer i løpet av medlems året for å beholde tilbudet, etter det kan man si opp medlemsskapet. www.homeenter.com
(mange bra titler: x2, t3, tombr, ring, dared mm)