Siden markedet for projectorer i klassen 10-15' nå flømmer over av nyheter, foreslår jeg å endre splitten fra over /under 30' til over under 20'. Da var Z2 med også.