Hei
Kunne tenkt meg en kategori om dette.Der kunne man anbefale,diskutere
og spørre om alt ang. DVD-A/SACD Multichannel.Dette burde være noe for de fleste med surround anlegg.Har selv en ca.40 DVD-A og ca. 20
SACD, stort sett multichannel.Synest dette er en god måte og utnytte
hjemmekino anlegget på i tillegg til film.


AE