Ole Harry Bakkehaug's album: Grundig 8056 W/3D/S

Grundig 8056 W/3D/S

Radio möbel innkjøpt i Göteborg, Sverige. Leverantör: Gustav Ek.
Består av platespiller, båndopptaker og radio.
Den tekniske informasjonen tilsier at apparatet inneholder 10 rør, 15 rørfunksjoner, 3 bølgelengder og 2 UKV-områder.
Møblet ble kjøpt av to søstre som antagelig jobbet i Gøteborg en gang på slutten av 50, begynnelsen av 60-tallet. De er de eneste eierne før meg og det vises at det har vært omsorgsfullt tatt vare på. På over 50 år, så har det knappest oppstått en skramme eller vannskade. Alt fungerer, men trenger nok en overgang. Dette er noe jeg skal til med, med det første.
  1. Grundig
  2. Grundig nr.4
Showing photos 1 to 2 of 2