TAKKINO: TIPS TIL RIKRIG PROJEKTOR


blåsenborg

Medlem
19 Feb 2019
2
0
0
Hallo

Me skal etablere takkino i loftstova vår, og slit litt med å finne den riktige projektoren til formålet grunna ein del utfordringer: For det fyrste vil projektoren etter noverande planlegging kaste biletet skrått på veggen/taket. Etter mitt rekneskap med over 30 gradar vertikal forskuving. For det andre vil han henge i umiddelbar nærleik til sofaen. Dessutan vil det vere ein glasfasade ved siden av projeksjonsflata i taket.

Her nokre nykeltal:
- vinkel vertikal forskuving: ca. 32 gradar
- avstand projektor-tak (overkant / underkant bilete): 2,7m / 3,38m
- avstand projektor-sofa: 1,6m

Konklusjon: For å få realisert takkinoen på ein god måte burde den etterlyste projektoren etter mitt syn
- tilbyde (digital) keystone på over 32 gradar
- ikkje støye alt for mykje
- kunne etablere eit høvesvis stort bilete på kort avstand
- vere ljossterk

SPØRSMÅL: Er det nokon som har eit godt tips om ein projektor som oppfyller dei nemnde krava og kunne med dette vere ein kandidat for takkinoprosjektet vårt?Skjermbilde 2019-02-20 kl. 08.58.12.jpg
 
Sist redigert:

Gorm

Administrator
13 Des 2002
40.043
62
48
51
Jessheim
Kan du ikke flytte bildet litt høyere, slik at offset blir litt mindre? Hvis du skal ligge flatt og se på fim i taket, så har du vel plassert lerretet ubehagelig lavt (haken klemt godt ned i brystet)?
Epson TW9400 har 96% vertikal lens-shift. Det vil si at du kan montere projektoren flatt langs den ene takflaten, og flytte bildet et godt stykke med på motsatt takvinkel

Lens-shift_Epson_TW9400.jpg
 

blåsenborg

Medlem
19 Feb 2019
2
0
0
Kan du ikke flytte bildet litt høyere, slik at offset blir litt mindre? Hvis du skal ligge flatt og se på fim i taket, så har du vel plassert lerretet ubehagelig lavt (haken klemt godt ned i brystet)?
Epson TW9400 har 96% vertikal lens-shift. Det vil si at du kan montere projektoren flatt langs den ene takflaten, og flytte bildet et godt stykke med på motsatt takvinkel
Takk for innspel! Trur me skal klåre oss med pute og ei litt annan kroppshaldning for å unngå hake-/brystsmerte... Uansett kan me ikkje flytte biletet sidan dei horisontale takbjelkene er synlege.

Elles ser Epson TW9400 ut som å kunne svare til nesten alle krava som me har til prosjektoren i dette prosjektet - bortsett frå Throw Ratio som er på 1.35 - 2.84. Då ville biletet truleg ikkje verte breiare enn ca.2m, som er for lite i høve til mogelegheitene. Throw Ratio burde vere på 1,0 eller mindre.