Netthandel: import av varer kjøpt på Internett


Gwandarion

Medlem
12 Sep 2005
11.000
0
0
Varer under 200 kroner er toll- og avgiftsfrie

Sendinger fra utlandet med vareverdi inntil 200 kroner er toll- og avgiftsfrie med visse unntak. Frakt for varen kan komme i tillegg. Kjøper du for eksempel en DVD til 199 kroner og det koster 40 kroner i porto trenger du ikke betale toll og avgifter for DVDen.
Bøker, uansett verdi, kan importeres toll- og avgiftsfritt av privatpersoner så lenge de er til eget bruk.

Varer fra 200 kroner må fortolles
Innførsel av varer med vareverdi fra og med 200 kroner må fortolles. Da må du betale merverdiavgift (25 prosent) og eventuell toll og særavgifter for varen. Toll og avgifter regnes ut fra varens verdi inkludert frakt- og eventuelle forsikrings-kostnader. Kjøper du for eksempel en CD til 210 kroner og det koster 40 kroner i porto må du betale 63 kroner i merverdiavgift. Det er ikke toll på CDer.

I tillegg kan det komme et fortollingsgebyr. Dette er et gebyr som spedisjonsfirmaet du benytter tar hvis de skal fortolle varen for deg. Gebyret kan variere avhengig av firma.
De alle fleste varer, for eksempel elektriske og elektroniske artikler, cd- og dvd-plater er tollfrie. Klær er derimot tollbelagte.

[BREAK=Beregning av toll og avgifter]

Eksempler på beregning av toll og merverdiavgift

 • DVD (tollfri vare)
 • Pris på DVD kr 199,-
 • Frakt og eventuell forsikring kr 40,-
 • Toll kr 0,-
 • Merverdiavgift kr 0
 • Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 0,-

Når varens verdi er på inntil kr 200, holdes frakt- og eventuelle forsikringskostnader utenfor og det beregnes ikke toll og avgifter for sendingen.


 • CD (tollfri vare)
 • Pris på CD kr 210,-
 • Frakt og forsikring kr 40,-
 • Toll kr 0,-
 • Merverdiavgift: 25% av kr 250,-
 • (regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og forsikring) kr 62,50
 • Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 63,-

Når varens verdi er kr 200 og over, beregnes det toll og avgifter for varens verdi inkludert frakt og eventuell forsikring.


 • Klær, for eksempel skjorte (tollpliktig vare)
 • Pris på skjorte kr 210,-
 • Frakt og forsikring kr 40,-
 • Toll: 10,7 % av kr 250,-
 • (regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og eventuell forsikring) kr 26,75,-
 • Merverdiavgift: 25% av (250,- + 26,75,-)
 • (regnes ut fra varens verdi inkludert frakt og eventuell forsikring) kr 69,00,-
 • Avgifter totalt (avrundet til hele kroner) kr 96,00,-

Lurer du på om det er toll på varen du skal bestille kan du kontakte Tollvesenets infosenter på tlf.: 0 30 12.


[BREAK=Hvordan fortolle varer?]

Varer mellom 200 og 1000 kroner
Handler du en vare som koster mellom 200 og 1000 kroner har du flere fortollingsmuligheter:

Fortolle varen selv:

 • På internett kan du fortolle varen selv. I fortollingsløsningen kan du fortolle varer med verdi mellom 200 og 1000 kroner og der det ikke kreves særavgift eller spesiell tillatelse for å importere.

 • Du kan møte opp hos Tollvesenet der du bor og få hjelp av en tolltjenestemann.


Fortoller du varen selv slipper du å betale gebyr for selve fortollingen. Dette er et gebyr som firmaet som transporterer varen til deg kan belaste deg for forsendelse og lagring av varen.

Du kan ikke fortolle varene før du har fått beskjed om at varene er ankommet og du har fått tilsendt et ankomst- gods-, eller referansenummer.


Be et firma om å fortolle varen for deg:

 • Firmaet som transporterer og/eller mottar varen i Norge vil ofte også kunne fortolle varen for deg. Du har rett til å velge hvilket firma du vil benytte til forsendelse av varen, og du skal kunne velge om du vil at firmaet skal fortolle varen for deg eller ikke.

 • Merk at de fleste firma vil belaste deg med et gebyr (ekspedisjons- eller fortollingsgebyr) for å fortolle varen for deg. Størrelsen på gebyret varierer fra firma til firma.


Varer over kr 1000,-
Koster varen over 1000 kroner må den fortolles enten hos firmaet som transporterer og/eller mottar varen i Norge (speditøren), eller ved at du møter opp hos Tollvesenet. Varer over 1000 kroner kan ikke fortolles på toll.no.

NB! Du kan ikke ta i bruk en vare du har mottatt før den er fortollet og du har betalt toll og avgifter for varen. Speditøren plikter å opplyse om dette ved levering.


[BREAK=Reparasjon av varer]

Export av varer til reparasjon / Retur av reparerte varer.

Hvis varen du har kjøpt på Internett skal sendes tilbake for reparasjon, må den også ekspederes ut via Tollvesenet.
Dersom det er en garantireparasjon (som du ikke skal betale for), slipper du å betale toll og avgifter ved innførsel av varen igjen.
Dersom det er en reparasjon du må betale for, må du betale avgifter for selve reparasjonskostnadene og for frakten (frem og tilbake).

Ta kontakt med Tollvesenet for nærmere informasjon om utførsel av varer.


[BREAK=Gaver]

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er den toll- og avgiftsfri dersom verdien på varen er under 1000 norske kroner.

En gavesending er en vare som sendes uten noen form for vederlag fra privatpersoner bosatt i utlandet til privatpersoner i Norge. Dette forutsetter at verdien på varen uten frakt er under 1000 norske kroner. Du kan motta gaver avgiftsfritt så lenge den skal brukes av deg eller din familie.

Sendingens verdi
Det er den enkelte sendings vareverdi som er avgjørende for om du må betale toll- og avgifter. Fritaket for avgiften gjelder ikke hvis en sending inneholder flere pakker til samme mottaker, selv om pakkene hver for seg har en verdi under 1000 kroner.

Hvis sendingen derimot inneholder flere atskilte pakker til flere forskjellige mottakere, kan de importeres avgiftsfritt hvis det den enkelte mottar er under beløpsgrensen på 1000 kroner.

Gavesendinger du må betale for
De fleste varer kan sendes som gave så lenge de ikke trenger spesielle tillatelser. Eksempel på varer som ikke kan innføres som gaver er matvarer, alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer.

Tollvesenet krever merverdiavgift for gaven hvis den:
har en verdi på 1000 kroner eller høyere.
sendes fra en person bosatt i Norge, som oppholder seg midlertidig i utlandet.
er kjøpt av en privatperson i utlandet, men sendes fra for eksempel forretningen der varen er kjøpt
er gitt til bruk i næringsvirksomhet, for eksempel for gratisutdeling til bedriftens kunder.
er betalt helt eller delvis. Eksempel på dette kan være vervepremier du mottar fra firma i utlandet.
Merverdiavgift beregnes ut fra varens verdi inkludert fraktkostnad og eventuell forsikring av forsendelsen.

Kilder: Tollvesenet, toll.no
 

Gwandarion

Medlem
12 Sep 2005
11.000
0
0
Takk Teddy.
Det er sikkert lurt å samle slikt lokalt på forumet, selv om alt ligger tilgjengelig på tollvesenets nettsider. Da er det ingen grunn til å ha x-antall poster om moms og toll på forumet, hver dag.

Denne burde forøvrig leses før man velger å importere varer selv, om man ikke allerede er kjent med reglene for garanti og reklamasjon for importerte varer.
Advarer mot kjøp av elektroutstyr fra utlandet, Forbrukerrådet.no
 

Xinhua

Medlem
22 Sep 2006
3.047
0
0
36
Kjedelig att norge har så masse Moms på varer også kommer toll og frakt utenom. Er den del kr i bare gebyr når man skal kjøpe ting over 1000 kr :(
 

asvaberg

Medlem
14 Feb 2007
17.772
0
0
Det bør gjøres oppmerksom på at man KAN be selger om å sette verdien på varen på tollseddelen som pakka merkes med, lav nok til å gå under momsgrensa. Det er selvfølgelig veldig på kanten av loven. Videre KAN man be selger om å merke tollseddelen med "gave".
Meg bekjent er det ingen stikkprøver eller sjekk av slike småvarer (men om en i Tull&Tollvesenet leser dette så...............)

De som handler på e-bay og som da i svært mange tilfeller kjøper second-hand varer, de bør absolutt be om dette som er nevnt over. Det finnes ingen fasit på hva verdien av en second-hand vare har og det er altså basert på skjønn.
 

Mor10

Medlem
20 Sep 2005
7.077
0
0
Bra guide her, Gwandarion!

Veldig lettlest og enkel å forstå - da burde de fleste skjønne hvordan toll og avgifter fungerer i Norge - inkludert meg selv :-D
 

gubben

Medlem
29 Aug 2005
8.394
0
0
Kjøpte en Music Angel nylig, der var leverandøren så "smart" å merke pakken :repair.... Fikk da beskjed av DHL om å fremlegge papirer på utgående sending, som jeg selvfølgelig ikke hadde.. :oops: Så det var bare å legge kortene på bordet å betale det som skulle betales :-D Fikk opplyst av DHL at tollen var veldig oppmerksomme på Kinahandel for tiden (uvisst av hvilken grunn)

Forøvrig en fin guide, tror det er en del forvirring rundt emnet....
 

Gwandarion

Medlem
12 Sep 2005
11.000
0
0
Jeg jobber opp mot tollvesenet hver eneste dag og kan si så mye som at det er kontroller og da spesielt i forsendelser som hevdes å være gaver, med åpenbare forskjeller i skjønnsbaserte verdikalkyler og opplyst verdi (etter varesort), samt en hver form for legemidler til privatkonsum.

Det er jo en meget god grunn til det, "alle" forsøker jo, siden det ikke er "noen" risiko. Tollvesenet vil nødvendigvis utføre stikkprøver og rutinekontroller av deklarasjoner gjennomført for private personer, for å rette på dette inntrykket.
 

Loffen68

Medlem
24 Aug 2005
5.558
0
0
avforum.no
Det kan jo også bemerkes at tollfrigrensen i No-way også er utdatert men staten tjener jo på dette (som om de ikke fikk inn nok penger)
Det som er komisk er at hvis du kjøper en vare i EU og får sendt den til Sverige i nærheten av grensen og tar den med inn til No-way så er "fri" grensen 2500,- (mener jeg) hva er den store forskjellen på og få den på døra og hente selv :confused:
 

avhenrik

Medlem
28 Aug 2004
170
0
0
Fortollings/import-gebyr på Blu-ray=90kr!

Har importert blu-ray fra play.com og var litt uheldig med kursen, så prisen tippet akkurat over 200 kr. Da måtte jeg betale moms på 25% = 50kr, noe som jeg godt kan akseptere. Men at jeg måtte betale 90 kr i "ekspedisjonsbebyr", har jeg alvorlige problemer med å akseptere. Det bør vel reflektere tiden det tar å beregne momsen, og kanskje de må flytte en pakke fra en hylle til en annen...

La meg være snill og si at det tar 2 minutter å beregne moms. Da tar de 2700 kr timen brutto. Hmm, høres ut som godt betalt for den jobben. La dem ta dette på akkord, så går det nok enda fortere... 5400 kr timen?

Totalprisen for en blu-ray til 200 kr ble altså 340 kr.
 

Loffen68

Medlem
24 Aug 2005
5.558
0
0
avforum.no
Det som er artig er at vi aksepterer det,vi syns faktisk at det er helt greit med høye avgifter på mat,strøm,bensin osv.

Stakkars lille Norske stat har jo nesten ikke penger idet hele tatt.
Det gjør jo ikke noen ting og spare seg til fant så lenge man har ett godt ansikt utad,men det er snart valg,kanskje på tide og gi noen andre sjangsen til og styre ?
Det kan ikke bli verre en det er i dag uansett :-D
 

Gwandarion

Medlem
12 Sep 2005
11.000
0
0
avhenrik skrev:
Har importert blu-ray fra play.com og var litt uheldig med kursen, så prisen tippet akkurat over 200 kr. Da måtte jeg betale moms på 25% = 50kr, noe som jeg godt kan akseptere. Men at jeg måtte betale 90 kr i "ekspedisjonsbebyr", har jeg alvorlige problemer med å akseptere. Det bør vel reflektere tiden det tar å beregne momsen, og kanskje de må flytte en pakke fra en hylle til en annen...

La meg være snill og si at det tar 2 minutter å beregne moms. Da tar de 2700 kr timen brutto. Hmm, høres ut som godt betalt for den jobben. La dem ta dette på akkord, så går det nok enda fortere... 5400 kr timen?

Totalprisen for en blu-ray til 200 kr ble altså 340 kr.

En fortolling er ikke bare en runde med kalkulator der man berenger påslag av 25% i prisen.

Speditøren som har fortollet varen for deg har en lang rekke administrative oppgaver i forbindelse med fortollingen.

For det første må varen overføres til deres tollager hvorpå den får et nytt godsnummer.
Deretter fortolles varen i Tvinn hvor alt relevant data må føres inn.
Når deklarasjonen er ferdigbehandlet hos tollvesenet og ferdig fortollet må speditøren selv legge ut for momsen som må betales kontant i dagsoppgjør til tollvesenet dagen etter.

Deretter viderefakturer de momsen og gebyret til deg.

Synes du det er urimelig med et gebyr på 90,- for noe slikt? Tenk på alle tåpelige firmaer som tar 35-50kr i rent faktureringsgebyr? Jeg regner med at det er posten som har gjort dette for deg? Om du hadde benyttet en annen speditør ville prisen fort vekk vært en annen, rundt 300,- er ikke unormalt.

Du kunne jo ha fortollet varen selv, som det står i guiden ovenfor.
 

Loffen68

Medlem
24 Aug 2005
5.558
0
0
avforum.no
Det er vel ikke det gebyret i seg selv som er problemet.
Problemet kommer når du ser det i sammenheng med verdien på varen.
Hadde vel vært greit hvis varen hadde en verdi på 2500 kontra 200 ?
 

Gwandarion

Medlem
12 Sep 2005
11.000
0
0
Loffen68 skrev:
Det er vel ikke det gebyret i seg selv som er problemet.
Problemet kommer når du ser det i sammenheng med verdien på varen.
Hadde vel vært greit hvis varen hadde en verdi på 2500 kontra 200 ?

Sånn er reglene, neste gang så får han handle for en million slik at gebyret er spiselig:confused:

Du får stille til valg og gjøre noe med det, guiden er ikke ment for å diskutere avgiftspolitikk - det har vi flust med andre tråder til.
 

Loffen68

Medlem
24 Aug 2005
5.558
0
0
avforum.no
Gwandarion skrev:
Sånn er reglene, neste gang så får han handle for en million slik at gebyret er spiselig:confused:

Du får stille til valg og gjøre noe med det, guiden er ikke ment for å diskutere avgiftspolitikk - det har vi flust med andre tråder til.


Så da får vi bare akseptere reglene da og følge boka,og ihvertfall ikke prøve og gjøre noe med dem :mrgreen:

Been there done that :mrgreen:

Og jeg fant ikke flust med tråder så jeg startet denne :
http://avforum.no/forum/generell-chitchat/74933-diskuter-avgifts-politikk-her.html#post966241

Ha en glittrende dag :-D
 

nf

Medlem
26 Mar 2004
1.571
0
36
En liten ting som ikke er nevnt her.

Husk å ta vare på kvittering for innbetalt toll/mva i 3 år.
Det er grensen Tollvesenet har.

Ble faktisk kontaktet av de året etter at jeg hadde importert en vare for ca 3000 kr. Heldigvis hadde jeg kvitteringen fortsatt liggende for innbetaling av mva/gebyr til UPS - og de fikk også etterhvert bekreftet dette direkte fra UPS via referansenummeret.

Men jeg brukte noen timer på å finne kvittering og skrive/telefonere med Tollvesenet for å klare opp i noe som egentlig var papir-rot hos eksportøren.

Ren logikk om at UPS også krever innbetalt toll/mva/gebyr før utlevering av importert vare, var heller ikke nok i seg selv... (ganske logisk for meg men, men...)

P.S. Ellers enig i at tollgrensen på 200,- burdte vært justert opp til 1000,- f.eks. - men kort sagt er det intens lobby-virksomhet fra norsk handelsstand for å beholde 200,- grensen så de ikke blir utkonkurrert, stakkars... Lobby-virksomhet er som kjent udemokratisk (kjøp og/eller press av politikere av relativt små interesse-grupper) men brukes stadig mer både i Norge og EU.
 

gubben

Medlem
29 Aug 2005
8.394
0
0
Ikke noe problem med DHL, fikk regningen ca. 2 uker etter levering av Engelen
Det kaltes "utleggsgebyr" ( Moms + et lite påslag )

Gwandarion, skjønner at du jobber på Galemoen :-D eller i nærheten.......
 

IsakAlexander

Medlem
8 Feb 2006
2.111
1
0
45
Jeg får stadig laserdisc filmer fra england, i det siste har flere av disse pakkene blitt stoppet for fortolling. Har hele tiden passet på og ligge under 200,- grensen men ser ut til at jeg må betale moms på 2 pakker selv etter og fakset inn paypal-kvittering til godssenteret. Hva gjør jeg da? Kan jo ikke godta et forenklet fortollingsgebyr/moms på sendinger som er under 200,-
Sendingene er fra samme selger men er individuelle salg/betalinger og ikke sendt sammen ettersom royal airmail small packets har 2kg øvre vektgrense.

:confused: