Jumper settings på Benchmark DAC1


earphonic

Medlem
8 Sep 2009
733
0
0
Er det noen som har testet ut forskjellige jumper settings for demping av de analoge XLR-utgangene på DAC1?

I følge spec skal de balanserte utgangene ligge på +4dBu mens de ubalanserte ligger på -10dBV. Dette er vel rimelig standard innen lydteknikk. Men i DAC1 er det et sett med dempeledd/jumpere 0, -10dB, -20dB og -30dB, hvor -20dB er satt standard fra fabrikk.

Grunnen til at jeg begynte å kikke på dette er at jeg kom til å sammenligne nivåene inn på pre-ampen min, og måtte dra opp 6dB på de balanserte inngangene for å oppnå tilnærmet likt nivå på de to. Ut i fra min grunnskolelærdom burde de balanserte utgangene normalt heller ligge 6dB høyere enn lavere. Men dette skyldes da altså jumpersettingen.

Så spørsmålet mitt er, hva er konsekvensen, positiv eller negativ, ved å ta bort dempeleddet i forhold til støy, forvrengning eller klipping? Noen erfaringer her?

Edit: Pre-ampen er en Primare P30. Kan ikke finne noen spec. som sier hva denne aksepterer på inngangene men PRE30 har oppgitt 560mV så da ligger det vel i samme området.