Guide til konstruksjon av AV-rom - Oppdatert 25.03.08


hjalmarjalla

Medlem
18 Jul 2004
3.409
0
36
Innledning: - OPPDATERT
Jeg er blitt bedt av admin Lygren på Avforum om å skrive en guide til konstruksjon av AV-rom. Min bakgrunn for å kunne uttale meg om dette temaet er hovedsaklig selvlært. Jeg har drevet med snekring og oppussing siden 1994 og holder fremdeles på i et hus fra 1916. Jeg regner meg overhodet ikke som noen fagmann, men har etter hvert opparbeidet meg en viss erfaring på området. Underveis har jeg støtt på mange problemstillinger og måttet spørre og grave for å finne løsninger. Ikke alle løsninger er like enkle, men det meste lar seg gjennomføre med litt tålmodighet og kreativitet.

Selv har jeg fått mange gode råd og tips på AVforum og spesielt under "AV-rom konstruksjon". (Forøvrig er jeg ferdig med et nokså omfattende AV-rom prosjekt i kjelleren, se tråden: http://avforum.no/forum/showthread.php?t=12058)

Mål med guiden:
Hjelpe andre som har lyst til å konstruere sitt eget (eller andres) AV-rom, men som kanskje gruer seg til å sette i gang på grunn av manglende erfaring eller frykt for hva som kan møte dem av problemer. I tillegg prøve å samle informasjonen slik at alle som ønsker å sette i gang med sitt eget prosjekt slipper å finne opp hjulet på nytt.

Innholdsfortegnelse:

- Fremgangsmåte

o Hustyper

o Romtyper

o Størrelse og utforming av rom

o Kjeller

o Stue

o Loft

o Garasje

- Konkrete momenter under konstruksjonen av AV-rom:

o Lydisolering

o Lydbøyler/lydhimling:

o Fare for fuktighet

o Akustikk

o Fasong på rommet

o Kabelføring

o Belysning

o Møblering

- Konstruksjon av gulv

o Gulvvarme

o Lydisolering av gulv

- Vegger

o Lydisolering av vegger

o Montering av gipsplater

o Sparkling av gipsplater

- Tak/himling

- Lydisolering av dører

- Valg av "overflatematerialer"

- Ventilasjon

- Forslag til verktøy

- Forslag til diverse hjelpemidler

- Forskjellige firma som leier ut diverse verktøy og maskiner

- Informasjon og linker

Fremgangsmåte:
I hovedsak er det to måter å bygge et AV-rom på.

Enten å bygge det helt fra grunnen av i forbindelse med nybygg slik som f.eks Dansken, se tråden: http://avforum.no/forum/viewtopic.php?t=12477&postdays=0&postorder=asc&start=0

og Thlian , se tråden:
http://avforum.no/forum/viewtopic.php?t=11867

Fordelen med dette er jo at man kan tenke AV-rom fra første spikerslag og konstruere rommet og tilstøtende rom deretter.

Den andre måten er å endre/konstruere et rom i et eksisterende bygg, nytt eller gammelt. Å bygge et eget AV-rom kan være fra det helt enkle til det nokså kompliserte og tidkrevende. Dette er avhengig av husets alder, ønske om resultat, krav til deg selv og rommet, krav til støyisolering, finish, demping/akustikk, lys osv.

Hustype:
For å vurdere hva som kreves i forbindelse med konstruksjon av et slikt rom er det greit å ha i bakhodet hva slags type hus man skal lage dette rommet i. Det kan tenkes at man er nødt til å gå relativt ”kraftig til verks" i en liten leilighet som har tilstøtende naboer, kontra en enebolig i landlige omgivelser. Dette gjelder først og fremst med tanke på støy/lydisolering.

Det er jo ikke noe gøy å ha innredet sitt første AV-rom for så å oppdage at naboen "ligger" på telefonen for å få deg til å skru ned lyden. Lyden er jo halve opplevelsen og vel så det. Derfor er det viktig å tenke på hva andre kommer til å høre. Dersom dette ikke er av betydning slipper man lettere og billigere unna :)

Romtype:
Deretter kan det være greit å vurdere hva et slikt AV-rom hovedsakelig skal brukes til. Er det et dedikert hjemmekino/musikkrom som ikke skal brukes til noe annet er saken ganske grei.

Er det derimot et kombinert stue/oppholdsrom og hjemmekino/musikkrom kreves det mer for å integrere utstyr som lerret, projektor/skjerm, og høyttalere/kabler m.m. Her må man som regel ta hensyn til andre beboere i huset, samboer/kone og barn. Store gulvstående høyttalere pleier ikke å være noen fordel dersom man har småbarn med trehjulssykler i huset.

Størrelse og utforming av rom:
I et nybygg kan man til en viss grad velge størrelse og utforming selv. I eksisterende hus må man ta til takke med de rom som finnes, eventuelt vurdere å slå ned vegger for å gjøre rom større.

Når man beregner romarealet er det greit å vurdere dette både før og etter selve konstruksjonen. Dersom man må opp med nye innvendige vegger vil disse selvsagt stjele av gulvarealet avhengig av hvor mye isolasjon man ønsker å fylle veggene med.

Takhøyden vil kanskje bli lavere som følge av en lydhimling med gips og lydbøyler. Skal man dempe lyden mot etasjen under vil man kanskje måtte legge såkalt trinnlydgulv som igjen tar av takhøyden.

Nedenfor har jeg listet opp aktuelle rom og momenter som kan være greit å ha i bakhodet dersom man har planer om å bygge AV-rom der. Flere av disse momentene kan være aktuelle i flere rom, listen er ikke utfyllende, men ting som jeg i farta kommer på kan være greit å ha vurdert:

Kjeller:
- Alder på boligen, jo eldre jo mindre egnet til AV-rom uten å gjøre endringer
- Type kjeller, kaldkjeller, innredet kjeller o.l
- Er det tegn på fuktighet? Kan være kondens og/eller kalt og saltustlag
- Hvordan er det med ventilasjon, dårlig ventilasjon kan føre til fuktproblemer
- Må man isolere mot mur? Å kle inn en murvegg er ikke noe man bør gjøre helt uten forutgående undersøkelser
- Hva slags varme ønsker man å ha? I gulvet, panelovner etc.
- Bør det lydisoleres? Som regel er det taket som er aktuelt
- Hvordan blir takhøyden etter at man han lydisolert og eventuelt gjort noe med gulvet?

Stue:
- Plassering av lerret/skjerm og/eller projektor, nedtrekkbar/motorisert lettere å få plass til.
- Er det mulig å integrere noe av utstyret, skjule kabler m.m. (Samboer, WAF)
- Hvor stor plass er nødvendig, avstand til lerret/skjerm osv.
- Er det nødvendig å lydisolere noe?
- Er det nødvendig med lysblending for å få rommet mørkt nok?

Loft:
- Bør det lydisoleres? Ofte er det gulvet som er aktuelt
- Varmeisolasjon? Må taket isoleres/tilleggsisoleres?
- Hvordan blir takhøyden etter at man har isolert
- Plassbehov? Plass til lerret på veggen ved eks. skråtak

Garasje o.l:
- Skal rommet bygges i selve garasjen eller på garasjeloftet
- Gulvet/fuktighet? Dersom det er garasjegulvet som brukes må man også vurdere faren for fuktgjennomgang fra grunnen og opp i gulvet
- Isolasjon og varme? De fleste garasjer er uisolerte og må isoleres dersom man vil bruke dem til oppholdsrom. Dette kan bli tidkrevende og kostbart dersom det ikke allerede er lagt vindsperre i konstruksjonen på forhånd.
- Lydisolering? Trenger man å lydisolere garasjen med tanke på naboer?

Konkrete momenter under konstruksjonen av AV-rom:

Lydisolering:
Når det gjelder lydisolering må man vurdere hvor mye du og andre kan akseptere av lydgjennomgang. Jo mer lydett du vil ha det, jo mer tidkrevende og kostbart blir det, samt at det fort stjeler av takhøyde, areal på rommet. Link: A/S Rockwool :: Lydisolering av etasjeskillere

For den som ønsker å bygge rom i rommet: Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger, link: Byggforsk

Lydbøyler/lydhimling:
Dersom du ønsker best mulig lydisolering er det ingen vei utenom bruk av såkalte lydbøyler. De finnes i flere varianter avhengig av hva slags tak de skal festes i. Lydbøyler brukes sammen med trelekter som det kan skrus doble lag med gips/sponplater i. I tillegg legges 5-7 cm isolasjon mellom lektene før platene festes.

Eksempler på lydbøyler/lydhimling:
attachment.php


attachment.php


Fare for fuktighet:
Dersom det er rom hvor du ikke er sikker på om det kan oppstå fuktighet bør du vurdere ting nøye. Det er ikke noe gøy å bygge et AV-rom i en kjeller som første året ser fint ut, men som etter hvert begynner å lukte mugg.

Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring : Byggforsk

Eksempel på kjellervegg:
attachment.php


Link til brosjyrer fra Isola som har en løsning mot fuktige kjellervegger og gulv ved å bruke Platon knasteplater innvendig:

Platon Xtra Innvendig Kjellervegg - Isola

Monteringsanvisning:
http://www.isola.no/content/download/882/7041/version/3/file/Platon+Xtra+innv.pdf

Akustikk:
Rommets akustikk er svært viktig for det ferdige resultatet. Det er en god ide helt fra starten av å ha i mente hvordan akustikken i rommet vil bli. Akustikken avhenger selvsagt av romkonstruksjonen og overflater på tak,vegger og gulv. Det kan være spesielle frekvenser man ønsker å dempe og da bør man bruke materialer som er egnet til dette. Gips, spon panel, spesielle lydplater/akustikkplater..

A/S Rockwool :: Produktguide :: Rockwool - Akustikkplate- Produktinformasjon

Akustikk og lydmiljø

Hvis du ønsker å gå i dybden på lydisolering og akustikk bør du skaffe deg Byggforsk sitt datablad nr. 527.315 - Lyddemping av studioer og kontrollrom/lytterom. Link: Byggforsk

Acoustic Treatment and Design for Recording Studios and Listening Rooms

Fasong på rommet:
Hvordan er rommets beskaffenhet. Er det firkantet, rektangulært, L-form eller andre varianter. Så tidlig som mulig bør man ha tenkt på fremtidig plassering av lerret, projektor, selve anlegget, hvor kabler skal gå, hvor møblene skal stå osv. For lettere å se for seg dette anbefaler jeg å laste ned programmet Sketchup og tegne rommet, da vil man gjerne se ting man ikke tenkte på til å begynne med. Link: SketchUp Home

Kabelføring:
Selve det elektriske anlegget kan være skjult i veggen eller åpent. I dag er det vanlig med skjult anlegg, mens i eldre hus var åpent vanlig. Fordelen med åpent er at det er enkelt å forlenge og utvide dersom der er behov for flere kontakter mv, ulempen er at det ikke er spesielt pent å se på. Når det gjelder kabling til selve anlegget, projektor m.m. bør dette tas med i planleggingen så tidlig som mulig dersom man skal konstruere nye vegger i rommet. Da har man muligheten til å legge rør i veggene som man kan trekke kablene i. Disse rørene bør være såpass store at man har muligheten til å bytte kabler senere om dette skulle være ønskelig.

Alternativt kan man bruke såkalte kabelkanaler i forskjellige størrelser som skjuler kablene. Disse kan være ganske ”usynlige” om man klarer å legge dem langs gulvlistene eller taklistene.

Belysning:
Hva slags type lys ønsker du? Downlights er praktisk og pent, men bør ikke felles inn i taket dersom du har tenkte å bygge lydhimling med gipsplater da vil mye av lyddempingen blir borte.

Et alternativ til dette kan være å bygge små langsgående kasser men innfelte spotlights eller bruke spotlights på wire slik som her Wirespotlights

I tillegg bør man vurdere om man ønsker fjernstyring av lys og dimmere.

Møblering:
Valg av møbler har betydning for blant annet akustikken og selvfølgelig sittekomfort og helhetsinntrykk av rommet. Kan være greit å ha med i tankene før man setter i gang for lettere å se for seg hvordan rommet bør konstrueres med tanke på sitteavstand til lerret/skjerm mv. Her er igjen Sketcup et bra program for å se for seg det ferdige resultatet.

Så til selve konstruksjon av rommets 3 hoveddeler, gulv, vegger og tak:

Som regel vil det være greit å begynne med gulvet (selve gulvoverflaten bør tas til slutt), men det kan være avhengig av hvordan eksisterende rom er.

Konstruksjon av gulv:
Hva slags type gulvkonstruksjon er det fra før?

- Er det trebjelkelag eller betonggulv
- Ligger gulvet på grunnen (betong) eller er det en såkalt etasjeskiller?
- Er gulvet stabilt og uten svikt?
- Er gulvet plant/rett?
- Trenger gulvet å isoleres med tanke på varme?
- Skal det være varme i gulvet? Varmekabler, vannbåren etc.
- Trenger det lydisolering? Trinnlydplater etc.
- Hva slags overflate (ferdig gulv) ønsker du? Parkett, laminat, teppe, flis m.m.

Betonggulv er som regel stive og stabile. De slipper heller ikke gjennom så veldig mye lyd. Imidlertid kan betong være kaldt å gå på og kan være ugunstig for akustikken. Dersom du ønsker varme i gulvet kan man legge vanlige varmekabler dersom gulvet skal støpes, eller så kan det brukes lavtbyggende varmekabler/matter/folie som legges direkte på eksisterende betonggulv forutsatt at det er rett. Dersom gulvet er skjevt bør den avrettes med flytsparkel/avrettingsmasse, eks Heydi Best Flyt.

Dersom det er et betonggulv som ligger på grunnen i kjeller må man først forsikre seg om at det ikke kan vandre fukt fra betongen og opp i gulvet. En god løsning dersom man ikke ønsker å gjøre noe med selve gulvet er å bruke f.eks Isola blå Platon, Isola - Platon Gulv under parketten. Denne skaper en luftspalte under og lar fuktighet slippe ut uten å trenge inn i selve gulvet. Alternativt kan man legge 0,2 m.m plastfolie mot det gamle betonggulvet og støpe nytt gulv oppå hvor man kan legge varmekabler i støpen. Har man mye takhøyde å gå på bør man i tillegg legge minst 5 cm isolasjon under påstøpen.

Eksempel på konstruksjon av betongulv mot grunnen:
attachment.php


Gamle gulv på trebjelkelag kan være både stive eller fjærende. Jo mer gulvet fjærer jo mer vil spesielt dype bassfrekvenser forplante seg. Her kan man vurdere å stive av gulvet samtidig som man eventuelt retter opp gamle skjevheter ved å skru på parallelle bjelker til eksisterende bjelkelag. Dette medfører at man må fjerne det gamle gulvet for å komme til, men kan ofte være en mer solid og holdbar løsning, enn å ty til flytsparkel som sprekker opp pga svikt i underlaget. Når man først har gulvet åpent kan det fylles i med isolasjon om det mangler eller er dårlig isolert.

Dersom gulvet er ok, og man ikke trenger å rette av/stive av/isolere/legge varme eller noe er det bare å bestemme seg for hva slags overflate man ønsker.

Gulvvarme
Dersom det er ønskelig med gulvvarme i forbindelse med konstruksjon av gulvet er det flere varianter å velge mellom. Støpes det helt nytt gulv, eller oppå gammelt kjellergulv er vanlige varmekabler som regel det rimeligste. Se link: Info, tips og triks

Dersom man ikke har muligheten til å støpe pga takhøyde eller andre årsaker kan lavtbyggende varmekabler brukes. Disse bygger svært lite i høyden og enkelte kan legges direkte på "brennbart" underlag dvs. sponplate/tregulv etc. Se link: DEVI Norwegian web site og velg "Produkter" og deretter "Devimat DTIF 70, 100, 150". Mer info om forskjellige gulvvarmeløsninger: http://www.thermo-floor.no/admin/common/GetImg.asp?FIleID=1084

Generell info angående el-installasjoner finnes her: http://www.bbbas.no/Byggevarer/deltanett.asp

Ved nybygg og større rehabiliteringer er det også endel som velger såkalt vannbåren gulvvarme. Dette krever imidlertid mer planlegging og større installasjoner. Mer info: www.varmeinfo.no

Lydisolering av gulv:
Når det gjelder betonggulv er det ikke så mye som kan gjøres annet enn å legge evt isolasjon oppå betongen, eventuelt legge trinnlydplater og gips.
Se link: Hunton

Gulv på trebjelkelag derimot har man muligheten til å isolere mellom bjelkene dersom dette mangler. I tillegg kan man bruke trinnlydplater og gips.

Eksempel på såkalt tilfarergulv som brukes på betonggulv:

attachment.php


Vegger:

- Bruke eksisterende vegger eller bygge nytt?
- Å rette opp gamle vegger eller snekre nytt stenderverk utenpå bygger ut i rommet. Dette tar av gulvarealet. Alternativt kan man rive alt av plater/panel og starte med det gamle stenderverket. Da har man også muligheten til å kontrollere isolasjonen og dampsperre i veggen.
- Ved nybygg kan man lettere øke dimensjonene for bedre lydisolering og legge gips på begge sider m.m.

Eksempel på stenderverk:
attachment.php


attachment.php


Lydisolering av vegger:
- Hvor stor isolasjontykkelse har man plass til avhenger av type stenderverk som eksiterer og evt. hvor mye man har mulighet til å bygge ut veggene.
- For best mulig lydisolering mot naborom, bør man vurdere bruk av flere lag med gips, helst på begge sider av veggen, og da gjerne med dobbelt stenderverk, se prinsippskisse nedenfor. Gipsplatene bør settes opp i såkalt "forband" dvs. at man forskyver hvert lag gips slik at skjøtene overlapper. Gipsplatene bør fuges i alle overganger og sprekker for minst mulig lydgjennomgang.
- Betongvegger kan lektes ut fra innsiden og fylles med så mye isolasjon man har plass til og deretter kles med 2 lag gips. Ellers samme som ovenfor.

Eksempel på lydisolert "dobbeltvegg":

attachment.php


Lydisolering av betongvegg:

attachment.php


Montering av gipsplater:

Generelt om montasje av gipsplater:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Mo...temontasje/02%20Platemontasje,%20generelt.pdf

Trestendere:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Mo...ntasje/04%20Trestendere%20og%20p%8Cforing.pdf

Stålstendere:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Mo...0gipsplatemontasje/03%20St%8Clstenderverk.pdf

Himlinger:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Mo...ok%20i%20gipsplatemontasje/06%20Himlinger.pdf

Lydtetting av gips:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Mo...dbok%20i%20gipsplatemontasje/10%20Tetting.pdf

Sparkling av gipsplater:

http://www.norgips.no/Arkiv/root/Montasjeanvisninger/Sparkling/Sparkelveiledning.pdf

http://www.norgips.no/Arkiv/root/Montasjeanvisninger/Sparkling/17 Sparkling.pdf

Tips og råd angående gipsplater:
http://www.norgips.no/Arkiv/root/Montasjeanvisninger/H%8Cndbok%20i%20gipsplatemontasje/24%20Tips.pdf

Tak/himling:
Grunnkonstruksjoner
- Betongtak kan man lekte ned ved bruk av lydbøyler. Isolere mellom lektene og skru opp 2-lag gips som er fuget.
- Trebjelkelag. Fjerne eksisterende himling og isolere ekstra mellom bjelkene dersom det trengs. Deretter lydhimling.
- All form for lydisolering av tak med bruk av lydbøyler og plater vil medføre lavere takhøyde. Standard takhøyde er 240 cm, og man må påregne at lydbøyler og 2 lag gips vil senke taket omlag 7-8 cm, evt mer dersom man bruker kraftigere lekter enn 30x48 som er minimum og evt legger panel utenpå gipsen. Imidlertid går det an å "trikse" litt for å minimere antall cm lydbøylene bygger, ved å legge lektene parallellt med bjelkelaget som vist her : http://avforum.no/forum/attachment.php?attachmentid=5764
I dette tilfellet kommer gipsplatene imellom bjelkene, mens man kunne ha senket bøylene til de var omtrent parallelle med bjelkene og kun fått ca 2,5-3 cm lavere tak.

Eksempel på lydhimling :

attachment.php


Lydisolering av dører:
Det optimale er vel spesialdører som er beregnet for å dempe lydgjennomgang. Disse finnes i flere varianter, men de er relativt dyre i innkjøp. For å virke lydisolerende er det samme prinsipp som gjelder ved isolering av tak og vegger: Jo tykkere, stivere, tyngre og tettere døra er jo bedre vil den lydisolere. Husk på å tette godt rundt selve dørkarmen, helst med fugemasse.

Her er en monteringsanvisning på lyddør:
http://www.diplomat.no/pdf/Diplomat-Montering-Brann-lyddoer.pdf

Alternativet er å bygge sin egen lydisolerende dør, noe som blir langt billigere, og kanskje like bra lydmessig. Problemet er at vekten på dørbladet vil øke og man bør derfor sette inn ekstra kiler mellom karmen og veggen, og forsikre seg om at veggen/hengslene/skruene m.m tåler den ekstra vekta. I tillegg må man på forhånd sjekke at døra lar seg lukke med den økte tykkelsen. Ikke alle dører egner seg til slik "oppgradering". Formpressede dører har dårlig feste for utlekting, men kan kanskje forbedres ved å lime lyddempende plater på. Furudører og andre dører i solid treverk vil være et bra utgangspunkt.

Snickers-is har skrevet følgende forslag:
"Først bygger du ut dørvrideren med ca 50mm. Så bygger du en ramme rundt dørbladet som byger ut 50mm, kanskje med et par avstivere på midten (ser for meg furudør med 3 speil?). Deretter legger du inn rockwool lydplater på dørbladet, inni ramma, og avslutter med enten en treplate med pen finish, eller en MDF/sponplate som du kan tapetsere/male. Denne bør festes i noe elastisk slik at den er dempet fra rammeverket. Husk også på å skrå fremkanten på døra slik at det går å åpne den. Forlenget vriderpinne finner du på jobben eller hos en låsesmed.

Du kan også bruke trinnlydplater. Da tror jeg det holder å lime disse på døra med sicaflex (untatt ved vrideren der du må ha skikkelig feste) for deretter å lime på en plate utenpå der. Så kan du fuge rundt kanten. Med en våt gummikloss får du fugen pen. Og selvsagt pakninger. Det er alfa og romeo."

Sitat hentet fra denne tråden:
http://avforum.no/forum/showthread.php?t=18078&page=7&pp=20&highlight=silencio

Valg av "overflatematerialer":

Tak:
I tak er det vanligvis gips, panel eller egne takplater som monteres. Takplater er som regel ferdig behandlet, panel bør ofte beises eller males, og gips må sparkles i 2-3 omganger før det males med matt vannbasert maling. Gipsplateheis er et svært nytting hjelpemiddel når man skal ha opp lydhimlinger av 2-lag gips :)

Vegger:
På vegger bruker man vanligvis gips, sponplater, panel evt spesielle veggplater som ofte er ferdigbehandlet. Både gips og sponplater bør/må sparkles før de overmales eller tapetseres. Gips trenger mer sparkling enn sponplater. Se mer info angående gipsplatesparkling: http://hms.cobuilder.no/doc/norgips/Sparkelveiledning.pdf

Panel kan gjerne være ubehandlet, men vil over tid gulne og bli litt "hytteaktig" med mindre man har benyttet produkter som hindrer gulning, som eks "Tremax" som er et klorbasert treblekemiddel. Panel kan beises eller males. Dersom man skal male panel er det viktig å bruke riktig maling og verktøy. Panel bør ikke males med vanlig vannbasert maling og heller ikke kun med rull. Det finnes nye typer vannbasert oljemaling som kan brukes, men disse er litt mer krevende å få fint resultat enn tradisjonell oljemaling. En måte som går raskt er om man først bruker rull og deretter drar over med pensel. Se mer info: Jotun Norge

Gulv:
På gulv er det mange alternativer avhengig av underlaget. Parkett, laminat, vinylbelegg, tepper, fliser, tregulv, kork, m.m. Overflater av trematerialer er følsomme for gulvvarme og uttørking og kan sprekke opp dersom det er for høy tempreratur under. Dette kan justeres ved bruk av elektronisk termostat med gulvføler.

Vinylbelegg og endel typer tepper kan være ugunstige å bruke på spesielt kjellergulv da som regel er diffusjonstette dvs. slipper ikke gjennom fuktig damp fra betongen. Dette kan medføre mugg og fukt under belegget dersom ikke kjellergulvet er 100% tørt. Også vanlige betonggulv kan inneholde fukt lenge etter støping.

Fliser kan være et alternativ på betonggulv, men da er det nesten en forutsetning at det er en eller annen form for varme i gulvet ellers blir det fort kaldt og ubehagelig. Fliser kan også legges på trebjelkelag, men da må underlaget være avstivet og stabilt for å unngå oppsrekking av fuger m.m.

Ventilasjon:
Ser at endel etterlyser hvordan man skal ventilere et "lydrom". Foreløpig vil jeg henvise til denne tråden:

http://avforum.no/forum/av-rom-konstruksjon-optimalisering/42303-ventilasjon.html

Forslag til verktøy

Når det gjelder verktøy er det viktig å velge rett verktøy til jobben. Godt verktøy er utrolig viktig for både resultatet og arbeidsgleden.
Men det betyr ikke nødvendigvis at man må velge det dyreste verktøyet bestandig. Man bør legge noen ekstra kroner på en god hammer og en batteridrevet drill. Skal man ha en kapp/gjæringssag bør denne heller ikke være altfor bilig, da de billigste lager ujevne og skjeve kutt dersom man skal bruke saga til å kappe f.eks listverk.
Ellers er det mye brukbart elektrisk verktøy å finne i butikkene. Hvor dyrt verktøyet er trenger ikke ha så mye å si for hvor bra det fungerer, men har ofte endel å si på levetiden til verktøyet. Er det et spesialverktøy som skal brukes kun få ganger har det ingen hensikt å spandere mye penger på det. Er det derimot et verktøy som kommer til å bli mye brukt, lønner det seg å satse på kvalitet.

Må ha verktøy:

Hammer
Vater
Tommestokk
Håndsag
Gjærkasse
Tapetkniv
Brekkjern
Arbeidslampe
Skjøteledning
Diverse skrujern
Vanlig høvel
Fugepistol

Kjekt å ha verktøy:

Oppladbar drill/skrumaskin med forskjellige bits og bor
Dykkert/spikerpistol og kompressor
Laservater
Laser-avstandsmåler
Elektrisk kapp/gjærsag
Sirkelsag
Vinkel
Stasjonær kappsag
Elektrisk stikksag
Elektrisk høvel
Bajonettsag
Hullsagesett
Slipemaskin
Båndslipemaskin
Vinkelsliper
Kabeltrommel
Munnbind og hørselvern
Gardintrapp
M.m.

Forøvrig kan man leie de fleste typer elektrisk verktøy hos både byggevarekjeder og maskinutleiefirma.

Forslag til diverse hjelpemidler (listen er ikke utfyllende):
Tegneprogram: Sketchup
Laservater
Transportbånd
Meiselmaskin
Gipsplateheis
Skruemaskin for gipsplater

Forskjellige firma som leier ut diverse verktøy og maskiner:
Bautas
Byggesystemer
Norvag
Cramo
UCO
M.fl.

Informasjon og linker:
www.byggforsk.no
Forside :: AS Rockwool
Rockwool sin konstruksjonsguide
Glava AS - Hovedsiden
Isola - Tørre og sunne hus
Startside
www.husbyggeren.no
Maxbo - www.maxbo.no
Bygger'n
Byggmakker
Bo Bygg og Bolig
http://www.paroc.com/SPPS/Norway/BI_attachments/Nedlastninger/Isoler_hjemme2006.pdf
http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=svartjenesten&stInnholdsID=6&innholdsID=190
M.fl.

I tillegg finner man mye nyttig informasjon i disse bøkene/heftene:

Lag rom i kjelleren - SINTEF

Spørsmål og svar hos Byggforsk http://tjenester.byggforsk.no/default.aspx?funksjon=svartjenesten&stInnholdsID=6&innholdsID=190
 

Vedlegg

 • betonggulv.gif
  betonggulv.gif
  45,5 KB · Sett: 12.963
 • lydgolv.gif
  lydgolv.gif
  24,6 KB · Sett: 5.353
 • lydgolv2.gif
  lydgolv2.gif
  19,9 KB · Sett: 5.495
 • tilfarergulv.gif
  tilfarergulv.gif
  32,9 KB · Sett: 11.179
 • innervegger.gif
  innervegger.gif
  42,1 KB · Sett: 3.568
 • innervegger90.gif
  innervegger90.gif
  29,9 KB · Sett: 4.954
 • kjellervegg.gif
  kjellervegg.gif
  27,8 KB · Sett: 160
 • murvegg.gif
  murvegg.gif
  9,4 KB · Sett: 2.861
 • lekter.gif
  lekter.gif
  16,1 KB · Sett: 6.057
 • romirom.gif
  romirom.gif
  32,3 KB · Sett: 141
 • lydvegg.gif
  lydvegg.gif
  28 KB · Sett: 4.907

Ak

Administrator
11 Des 2002
36.048
20
38
41
Flott guide, virkelig mye god informasjon her :eek:
 

Tiger

Medlem
24 Sep 2003
39.996
0
0
Veldig, veldig bra at noen tar seg tid til å skrive såpass informative guider. Thumbs up. :)
 

lygren

Grunnlegger
11 Des 2002
43.383
213
63
43
www.avforum.no
Dette er allerede en veldig god guide, som garantert vil være til stor hjelp for medlemmer og lesere som skal bygge seg AV-rom fremover! TAKKER FOR YPPERLIG BIDRAG! :)
 

hjalmarjalla

Medlem
18 Jul 2004
3.409
0
36
Takker for alle positive tilbakemeldinger :)

Skal fylle på mer info etterhvert som jeg får tid.
 

Tex

Medlem
29 Jul 2005
90
0
0
Taket eller veggene først ?

Flott Guide !

Et spørsmål jeg lurer på om noen har innspill på;

Bør jeg sette opp taket først ? Tanken er følgende;

Jeg setter opp lydbøyler og plater med ett lag spon. Platene legges nesten helt ut til veggene. Deretter sette opp stenderverk hvor toppsvillen skrus fast i taket. Så første lag med plater på vegg som legges nesten opp til taket og fuger. Deretter siste lag i taket med gips. Ny fuging. Så siste lag på veggene.

Teorien min er at vibrasjoner i veggen da dempes i tak-konstruksjonen ?

Kommentarer / innspill ?
 

eirikap

Medlem
13 Jun 2005
27
0
0
Hva med døra??

Sinnsyk bra guide!! Skal begynne å bygge i disse dager og takket være guiden, så slipper jeg å gå i for mange feller.

......men savner litt om hva jeg må tenke på når det gjelder døra inn til rommet. Må man kjøpe en dyr lydisolert dør eller kan man gjøre noe med den vanlige furu/formpressede døra som jeg har?
 

hjalmarjalla

Medlem
18 Jul 2004
3.409
0
36
Hyggelig å høre :)

God ide forresten. Skal oppdatere guiden om isolering av dører.

En formpresset dør hjelper nok lite dersom du ønsker å lydisolere mot omgivelsene. Da bør du ha en tung og isolert dør med pakninger rundt karmen. Egne lyddører er selvsagt å foretrekke, men de koster som regel endel. Et alternativ kan være å "modifisere" den døra du har, ved å skru på lekter/isolere/plater o.l, samt lime pakninger rundt karmen. Vær obs på at dette kan øke vekten betraktelig. Sjekk at hengslene tåler vekta :)

Les denne tråden angående isolering av dører:
http://avforum.no/forum/showthread.php?t=18078&page=7&pp=20&highlight=silencio
 

espenleknes

Medlem
10 Aug 2005
117
0
0
Ros

Hei,

Dette var en glimrende guide. Skal pusse opp min nyinnkjøpte leilighet utover høsten og denne var glimrende å starte med.

Håper jeg kan komme med noen spm etterhvert.
 

Afro

Medlem
13 Des 2004
810
0
0
38
Meget flott guide!

Jeg blir stadig overrasket over hvor mye god informasjon AVforums medlemmer kommer med. Dette er helt ypperlig og jeg håper flere tar initiativ til å skrive lignende guider på andre områder her på AVforum.

Tusen takk for en flott guide ;)
 

Flageborg

Medlem
6 Nov 2003
15.403
0
0
avforum.no
Kjempebra med instruktive "guider" slik som denne, men jeg savner egentlig det viktigste:

I hvilken rekkefølge skal man prioritere valg av selve rommet, i den grad dette er mulig?

Jeg vet at det er mange som "har et rom til overs" i leiligheten/huset, men det er ikke ensbetydende med at det bør "konverteres" til hjemmekino. For små rom er fortsatt DØDEN for godlyden.

Det er mange praktiske tips i denne tråden, men hvor mye er egentlig nødvendig å "gjøre" med et rom?

Det virker som mange starter på en kjempejobb med isolering og ikke minst DEMPING osv., en rå-kjeller er jo ikke mye "innbydende" som hjemmekino, før det er lagt ned sinnsykt mye arbeid.

Men hvis du har et loft, og en kjeller å velge mellom????? Hva BØR du prioritere? Ikke bare fordi det kanskje er enklere forarbeid, men vilkårene for å oppnå veldig bra lyd kan være som natt og dag.

Hvis du har et lite rom....kan det utvides?

Hvis du har et stort rom.........bør det reduseres?

Hvilke grep gir deg mest hjemmekino for pengene, lyden har 1. prioritet?

Jeg registrerer at det er flere som har en veldig opptur, når ny hjemmekino er på gang..........., men etterpå.........er det flere som mer eller mindre beskriver: "......njaaaaaa, det er noe med lyden........stemmer ikke helt.......får ikke det DER......som jeg hadde i stua"

Følgende gjelder for en standard norsk bo-enhet:
Store høytalere gir stor lyd...........
Store rom gir stor lyd..................

Eksemplene er egentlig mange, og det finnes bare muligheter!

Husk! Det er mange rom som IKKE egner seg til nytelse av lyd og bilde;-)

PS! NB! Husk at det ALLTID også finnes unntak fra regelen

Til SIST, men ikke MINST: Livet er et HAV av kompromisser, hjemmekino også;-)
 

roffe

Moderator
24 Apr 2003
25.146
0
0
www.invelos.com
Flageborg skrev:
For små rom er fortsatt DØDEN for godlyden.
Hva er et "for lite" rom? Det er viktig å spille på lag med rommet når man velger og setter opp utstyret. Jeg virkelig opplevd meget god lyd i temmelig små rom, og ser ingen grunn til at størrelsen på rommet skal være begrensningen i seg selv. Selv i biler har man klart å lage temmelig god lyd (der er det plasseringen av setene som utgjør den største svakheten.).
 

Flageborg

Medlem
6 Nov 2003
15.403
0
0
avforum.no
roffe skrev:
...........Jeg virkelig opplevd meget god lyd i temmelig små rom, og ser ingen grunn til at størrelsen på rommet skal være begrensningen i seg selv.

Hvor små er "temmelig små rom"? .......regner ikke med bruk av hodetelefoner...............;-)
 

hjalmarjalla

Medlem
18 Jul 2004
3.409
0
36
Flageborg skrev:
Kjempebra med instruktive "guider" slik som denne, men jeg savner egentlig det viktigste:

I hvilken rekkefølge skal man prioritere valg av selve rommet, i den grad dette er mulig?

Jeg vet at det er mange som "har et rom til overs" i leiligheten/huset, men det er ikke ensbetydende med at det bør "konverteres" til hjemmekino. For små rom er fortsatt DØDEN for godlyden.

Det er mange praktiske tips i denne tråden, men hvor mye er egentlig nødvendig å "gjøre" med et rom?

Det virker som mange starter på en kjempejobb med isolering og ikke minst DEMPING osv., en rå-kjeller er jo ikke mye "innbydende" som hjemmekino, før det er lagt ned sinnsykt mye arbeid.

Men hvis du har et loft, og en kjeller å velge mellom????? Hva BØR du prioritere? Ikke bare fordi det kanskje er enklere forarbeid, men vilkårene for å oppnå veldig bra lyd kan være som natt og dag.

Hvis du har et lite rom....kan det utvides?

Hvis du har et stort rom.........bør det reduseres?

Hvilke grep gir deg mest hjemmekino for pengene, lyden har 1. prioritet?

Jeg registrerer at det er flere som har en veldig opptur, når ny hjemmekino er på gang..........., men etterpå.........er det flere som mer eller mindre beskriver: "......njaaaaaa, det er noe med lyden........stemmer ikke helt.......får ikke det DER......som jeg hadde i stua"

Følgende gjelder for en standard norsk bo-enhet:
Store høytalere gir stor lyd...........
Store rom gir stor lyd..................

Eksemplene er egentlig mange, og det finnes bare muligheter!

Husk! Det er mange rom som IKKE egner seg til nytelse av lyd og bilde;-)

PS! NB! Husk at det ALLTID også finnes unntak fra regelen

Til SIST, men ikke MINST: Livet er et HAV av kompromisser, hjemmekino også;-)


Heisann Flageborg. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner hva du tenker på, men jeg oppfatter det som om du mener at det burde ha stått noe om hvordan konstruksjonen av et rom påvirker lyden i positiv eller negativ retning, jf "Hvilke grep gir deg mest hjemmekino for pengene, lyden har 1. prioritet?"

Det er klart at ikke alle rom egner seg som utgangspunkt for et hjemmekinorom eller lytterom, men dette er jo noe som den enkelte må ta stilling til og leve med.

Guiden er bare ment som en guide for selve de tekniske konstruksjonene i et rom. Når det gjelder vurderingen av de forskjellige roms akustiske egenskaper med tanke på best mulig lyd, vil det være vanskelig å si noe konret om det i en slik guide, da dette vil kunne variere veldig avhengig av utgangspunkt, tre eller betong i byggkonstruksjoner i gulv/tak/vegg, alder på boligen, eksisterende konstruksjoner/bæring/isolasjonstykkelse/overflater osv. Videre er det vanskelig å si noe om hvor mye et eventuelt inngrep i et rom vil bety for lytteopplevelsen og/eller akustikk før man faktisk har gjort det.

Men jeg er helt enig i at overdreven demping av rom kan få uheldige lyttemessige konsekvenser. Et normalt innredet rom med møbler, gulvteppe, noen hyller på veggene og gardiner vil vanligvis være nok demping. Å lage et lyddødt rom som man gjerne har i lydstudio er ikke nødvendigvis noen fordel når man ønsker best mulig lyd ut av anlegget sitt.

Jeg har selv anlegget mitt i stua nå og synes det låter kjempebra, men pga hensyn til vår leieboer har jeg begynt å innrede kjelleren som er ganske arbeidskrevende. Dessverre hadde jeg ingen andre rom å bruke til dette formålet, så jeg hadde valget mellom å la anlegget bli i stua og skru ned lyden kl 23, eller rive ut alle bodene i kjelleren og sette igang. Men jeg har jo ingen garanti for at jeg klarer å oppnå samme lydkvalitet i kjelleren som jeg har i stua ;)
 

roffe

Moderator
24 Apr 2003
25.146
0
0
www.invelos.com
Flageborg skrev:
Hvor små er "temmelig små rom"? .......regner ikke med bruk av hodetelefoner...............;-)
I mitt tilfelle så er vel hjemmekinoen til Gorm å regne som referanse. Kan ikke huske å ha hørt skikkelig kvalitetsutstyr satt opp i mindre rom enn det (selv om jeg har hørt lyd i mindre rom enn det, men det er ikke det samme). Mener Gorms rom er rundt 18 kvm.
 

Flageborg

Medlem
6 Nov 2003
15.403
0
0
avforum.no
roffe skrev:
I mitt tilfelle så er vel hjemmekinoen til Gorm å regne som referanse. Kan ikke huske å ha hørt skikkelig kvalitetsutstyr satt opp i mindre rom enn det (selv om jeg har hørt lyd i mindre rom enn det, men det er ikke det samme). Mener Gorms rom er rundt 18 kvm.

Kjempebra,.............å ha et "kjent" referansepunkt. På bakgrunn av diverse artikler om B&W 803D, så skjønner jeg at dette bør oppleves. Håper at det blir en anledning til det.....om ikke så lenge. Det er jo Forumtreff i Oslo neste helg, så jeg har satt av 3 dager til diverse aktiviteter i Oslo-området.