Bitrate


Aleks

Medlem
17 Mar 2003
9
0
0
hva er bitrate? hvis en mp3 fil er f.eks 20000 hZ og har 128 i bitrate betyr det at den høyeste tonen i fila er 20000 hZ, men hva betyr bitrate???
 

Gorm

Administrator
13 Des 2002
40.103
93
48
52
Jessheim
Bitrate er Kilo Bit Per Sekund.
Jo høyere bitrate jo mer data, mer data er lik bedre kvalitet på musikken.
Det sier seg selv at jo mer data som er lagret, desto mer detaljer i musikken.

MVH Gorm
 

lygren

Grunnlegger
11 Des 2002
43.336
177
63
42
www.avforum.no
Bitrate kan sammenstilles med mengden data lydfilen består av. Høyere bitrate tilsvarer mer digital informasjon.

hehe, du kom meg i forkjøpet der, HiFil!
 

Gorm

Administrator
13 Des 2002
40.103
93
48
52
Jessheim
Aleks skrev:
hvis en mp3 fil er f.eks 20000hZ
Hz er en frekvens, 20000hz er en frekvens (tone) som er så høy at den ligger i grenseland for hva det menneskelige øret kan høre.

En MP3 fil er derfor ikke 20000hz, inneholder den musikk kan det spenne seg helt fra 20hz til 20000hz. Toner over og under dette området har vi mennesker problemer å høre.

MVH Gorm
 

XDread

Medlem
17 Mar 2003
84
0
0
Kort fortalt er bitrate den laveste hastigheten en lyd eller videostrøm må overføres i uten å bli brutt. Denne overføringen kan foregå mellom to maskiner eller internt i din maskin, mellom filsystemet og WinAmp.

128kb/s (kilobit per sekund) som det egentlig står betyr at det internt i din pc eller på nettverket må overføres minimum 128000 bits eller nærmere 22,5kB (kilobytes) per sekund for at musikken din skal kunne spille ordentlig.

Siden en slik strøm er kodede data som ikke kan spilles rått, må den dekodes før den kan spilles i din høytaler. Denne dekodede lyden vil så bli spilt i din høytaler i den gitte avspillingshastigheten som du nevner som 20000Hz.

En ting til som er vanlig er oppløsning. Man snakker ofte om 16 bits lyd. Dette er oppløsningen til lyden, altså hvor mye informasjon som blir tatt vare på for hvert sample som blir tatt. (Se under for sample.)

--- Mer detalert om Hz ---

Når man snakker om Hz (hertz forkortes Hz) så betyr det at noe skjer med en fast "peiode" på et gitt antall tidsintervall. Dette noe er at den dekodede lyden blir avspilt i en gitt hastighet, det være seg 20000Hz som du sier.

20000Hz er ikke noen standard samplerate, så jeg sier heretter 44,1kHz, hvilket er den som blir brukt på cd-mediet. 20000Hz høres ut som det tallet man pleier å si at det menneskelige øret kan klare å høre (som barn).

Dette "noe" som skjer 44100 ganger i sekundet er at det er blitt tatt 44100 "prøver" per sekund av lydsignalet under konverteringen fra analogt til digitalt signal. Denne frekvensen kan her kaller innspillings eller avspillingsfrekvens. Når man skal spille av en låt må den naturligvis også spilles av etter den samme frekvensen som den er spilt inn med. (Man _kan_ selvfølgelig konvertere til en annen frekvens. Noen kaller dette for "resampling", altså en endring av dataene slik at de passer til en annen avspillingsfrekvens.)

Avspillingsfrekvens og lydfrekvens er to forskjellige ting. Avspillingsfrekvensen er fast gjennom en hel låt, mens lydfrekvensen endrer seg hele veien.

Nyquist teorem sier (upresist gjengitt her) at man må sample et signal i den dobbelte avspillingshastigheten av hva den høyeste frekvensen i signalet er. Siden øret kan høre opp til 20000Hz, så vil det være naturlig å tro at 40000Hz ville vært et fint tall, men de som fant på disse standardene har sikkert iberegnet litt ekstra å gå på siden de landet på 44100Hz. Nyere lydkort har muligheten til å sample i langt større hastighet enn dette. (F.eks. 96kHz og 192kHz.)

Til sist:
Et analogt signal kan betraktes som et uendelig langt signal siden et signal nødvendigvis strekke seg over tid og hver tids enhet kan deles opp i "uendelig" mange tidsenheter som er mindre. Et analogt signal er altså helt jevnt uansett hvor mye du måtte forstørre det.

Det å sample eller omforme et signal til digitalt format handler i bunn og grunn om å gjøre signalet endelig og tellbart. (Det må jo være endelig for å kunne lagres på en datamaskin.) Det er denne omformingen som gjøres ved å ta et gitt antall "prøver" per sekund av det "uendelig" lange signalet.
 

Gorm

Administrator
13 Des 2002
40.103
93
48
52
Jessheim
Oppklarende for noen og enhver.
Takker. :D
Velkommen til forumet XDread, det var litt av et første innlegg. :D

MVH Gorm
 

Rikky

Medlem
21 Des 2002
6.026
0
0
39
Bitrate har med komprimering å gjøre. Ingen komprimering=store filer (høy bitrate)/bra kvalitet.
Jo mer komprimering, jo lavere bitrate og dermed mindre filstørrelse og kvalitet.
Bitrate er som nevnt rett og slett datamengde pr tidsenhet.
 

XDread

Medlem
17 Mar 2003
84
0
0
Rikky skrev:
Bitrate har med komprimering å gjøre. Ingen komprimering=store filer (høy bitrate)/bra kvalitet.
Jo mer komprimering, jo lavere bitrate og dermed mindre filstørrelse og kvalitet.
Bitrate er som nevnt rett og slett datamengde pr tidsenhet.
Bitrate har ikke bare med komprimering å gjøre. Man snakker om bitrate i alle former for overføring av data. Ved å snakke om bitrate i forbindelse med komprimert lyd, så er det ikke sagt at man ikke kan overføre den tregere eller kjappere enn den bitraten som er "stemplet" på en mp3 fil. Bitraten sier jo egentlig bare at den i forbindelse med oppakkingen trenger å få dataene eksakt i den hastigheten som filen er komprimert for ellers så skjer følgende:

For lav hastighet i forhold til bitrate:
Hakking i det at dekoderen/avspillingsprogrammet hele tiden må vente på mer data for å få dekodet og spilt musikken.

For høy hastighet:
Tenk deg en uendelig lang bitstrøm, hvor stort buffer (mellomlager) må du ha dersom du ikke skal få problemer med å "rydde" bort mottatte data til du trenger dem senere?

Bitrate sier med andre ord hvilken eksakte overføringshastighet du må ha for å kunne håndtere, dekode og spille strømmen uten å få problemer.

Når man koder en mp3 fil, så "ødelegger" man jo den opprinnelige fila som har overføringshastighet 1411,2kb/s (16 bit stereo, 44,1kHz) ved å fjerne informasjon som vår hjerne "ikke" oppfatter. Filer med lavere bitrate gjør at konsekvensen blir dårligere kvalitet og mindre filstørelse. Det er ikke nødvendigvis ensbetydene med dette. Forskjellige algoritmer eller implementasjoner av samme algoritme kan gjøre at det er kvalitetsforskjell mellom to helt like opprinnelige filer som er kodet på to forskjellige måter til samme bitrate. Den resulterende filstørelsen er igjen en konsekvens av bitraten og spilletid, så de er uadskillelige.