Trofeer tildelt ragwo

ragwo har ikke fått noen trofeer enda.