AV-Fallet

AV-Fallet har ikke gitt ytterligere informasjon.