Hei

Jeg skal plassere fronthøyttalere i en stue som har sine klare begrensninger.
Se vedlagte skisse.

Slik jeg ser det kan jeg plassere høyttalerne nærme plasma skjerm (ca. 30 cm) og miste dybde i lydbildet. Et annet alternativ er å trekke den høyre høyttaler lengre frem, men den kan jeg ikke gjøre med venstre.

Jeg kan ikke flytte plasma skjerm pr i dag.

Noen forslag/innspill til plassering?