Min forsterker/reciver har delay på sub pre output sammen med nivå/volum og justerbar delefrekvens. Hvor viktig er da fase på subforsterker å trenger jed det da?

Er det ikke differansen på signalet "delay" og eventuelt plassering av sub fase skal motvirke.

Jeg fant ut av det. Brukes sub pre out fra forsterker med delay for avstands korigering er det ikke nødvendigt å justere for fase feil.