Med lyden skjer det egentlig ingen ting bortsett fra at lyden øker med 6 dB, i tillegg til at belastbarheten øker til det dobbelte i spenning, og derav det firedobbelte i effekt.