Ønsker et kompakt lydanlegg som skal kobles til TV. Lydanlegget må kunne streame fra Spotify eller Tidal uten at TV er på. Det bør helst være auto-switching mellom TV og Spotify, og jeg ser det som en stor fordel at den har ARC slik at man ikke er avhengig av IR-signaler for å justere lyd på TV.

Finnes det noe slik? Budsjettet er romslig. Foreløpig heller jeg mot KEF LS50 Wireless. Den har ikke ARC eller auto-switching, men passer ganske bra ellers.