Kan jeg koble PS2, Xbox, satelittdekoder osv. til PCen? Tenker da på S-video/kompositt til skjermkort(AIW?)/tvkort.

Kvalitet?

Hvis dette ikke er mulig er alternativet å kjøre det via surroundreceiver til X1, men da må jeg trekke land S-videokabel. Evt. S-video til PCen og så kjører denne det via VGA?

Hva blir best? Xbox - AVer TVBox 3 - VGA til prosjektor = :evil: