tipper me anlegget i stua kommer det på ca 35,ooo kr
sikkert mere :?