Strong-boksen sier bare at YouTube er "midlertidig utilgjengelig". Spør jeg RiksTV, svarer de at YouTube har annerledes oppdatering og at dette gjelder flere andre. De bekrefter at YouTube er borte på ubestemt tid. Noen som vet hva som egentlig foregår?