Har fått firmware 1.06 ifra Nec Danmark. Så hvis noen er interessert i denne så er det bare til å rope ut. Jeg hadde 1.04 ifra før og hadde problemer med å vise RGB via SCART. Dette skal bla. vistnok ha blitt fikset