Har koblet til DVD-spilleren via Computerinngangen, og kjører progressive signaler.
Er det noen som vet hva justering av horisontal fase funksjonen gjør, og hvordan man eventuelt justerer den?...
Synes det er dårlig forklart i instruksjonsboka. :?