Jeg registerer at veldig mange amerikanske hjemmekinoer er bygget med frontplattform/scene. Her i Norge er det noen som velger å bygge dette, mens de fleste dropper det.

Er det noen som kan svare på hva som er greia med en slik plattform? Ligger det kun estetiske begrunnelser til å velge/ikke velge plattform eller har den også andre funksjoner i forhold til lyd og/eller bilde?