Har ein yamaha p28 platespeler med NG-8300.
Er det ein moving magnet eller ein moving coil cartridge?
Finner ingen informasjon om dette, og er litt forvirra...