De beste pickupene fra Shure er følgende vintage-typer:

-V 15 II Improved fra 1970, compliance = 30 cu, og klonene av denne:
-M 91 ED, compliance = 30 cu
-M 75 ED, compliance = 25 cu

Disse tre mesterverkene er kanskje de beste all-round pickuper som noengang har vært på markedet. Hus-konstruksjon (spolesats) er den samme for alle, og dette er ekte MM-pickuper, dvs. det sitter en ”moving” magnet på nålearmens bakre ende. Shure tok patent på dette, slik at andre MM-fabrikanter måtte bruke andre prinsipper. De er høykompliante og skal brukes ved lavt stifttrykk: 0,75 – 1,5 g, dvs. lav plateslitasje.

Deretter kom mange dårligere modeller, inntil de aller siste som kom i forkant av år 2000:
-V 15 V xMR, compliance = 28 cu (måleverdi uten børsten)
-M 97 xE, compliance = 28 cu (måleverdi uten børsten)

Her har Shure gått tilbake til V 15 II-konstruksjonen (egentlig den litt mer moderne M 95 ED), og laget en moderne variant av denne. Resultatet er ganske vellykket, med en lydkvalitet som ligner, men de nye spiller ikke så dynamisk som de gamle. M 97 xE har dessuten en for billig diamant - den er ikke "nude diamond".

Arm-valg:
De høykompliante Shure krever lett arm (lav arm-masse)., ca. 4-9 g, med 7 g som det optimale. Lette armer på platespillere var standard på 70-tallet, senere ble det tyngre armer. Dagens Rega-eiere som har prøvd, holder seg gjerne til Shure M 75. M 75 er jo ikke fullt så høykompliant som de andre og tåler derfor en noe tyngre arm (Rega har masse 11 g). M 75 ble også benyttet på mange japanske spillere fra slutten av 70-tallet - disse hadde også armer med høyere masse.

Nåleslipning:
Alle vintage-typene nevnt ovenfor har en høy kvalitets naken diamant (nude diamond) med smal elliptisk slipning, 5 x 18 µm. Den nye M 97 xE har samme nålegeometri, men en dårligere metall-innfattet (metal bonded) diamant. V 15 V xMR har en moderne fine line-slipning som kalles micro ridge (MR). Det kan anbefales å retippe de gamle nålene til moderne fine line-slipning, hvis den ultimale diskant-detaljering ønskes. Dette gjøres godt og billig hos Expert i England (se egen info).

Valg av erstatnings-stifter (nåler):
N 75-nålen passer til alle pickupene, både de moderne og vintage-typene. N 91-nålen passer til M 91 og strippede varianter av M 75 (se nedenfor). Eller man kan file bort litt plast i fronten av en vanlig M 75, så vil N 91 passe.

Varianter av M 75 og M 91:
1) Shure produserte i de tidlige år noen varianter der huset var strippet, dvs. uten den omgivende plast. Istedet et lite metall feste-klips som skrus på vanlig måte i head-shellet. Disse er kanskje de lydmessig beste husene, da særlig mer moderne plast ga dårligere lyd. Det dreier seg om typene M 75-6S, M 75 ECS og M 91 E.
2) Dual anvendte noen spesielle varianter av M 91: DM 101-MG (konisk) og DM 103-ME (elliptisk) – disse festes uten skruer i Dual headshellet (dette headshellet har f.ø. også hull for standard skruer). Dette er pickuper i absolutt topp-kvalitet (god type ”antikk” anti-resonant plast i huset).
3) Tidlige utgaver, M 75 E og M 91 E, hadde metall-innfattet diamant, mens ED-utgavene (som ble produsert i stort antall) hadde høykvalitets naken diamant.
4 ) Hvis levert med konisk nål i samme høye kvalitet (naken diamant), het pickupene M 75 G (= M 75 MG) og M 91 GD, og nålene N 75 G og N 91 GD.
5) Billigere varianter av M 75 anvendte metall-innfattet diamant og hadde lavere compliance: 20 cu, til bruk i billige platespillere. Det er M 75 EJ (vid elliptisk) og M 75 B (konisk). Disse skal ha høyere stifttrykk: 1,5 – 3 g.
6) På billigere Dual-spillere satt det en Dual-tilpasset Shure, M 75 D - den tilsvarer M 75 B ovenfor.

Lydkvalitet:
Vintage-typene har en perfekt evne til å grave musikalske detaljer opp av rillene, samtidig som man ikke så mye bemerker unotene ved dårlige innspillinger. Platestøy dempes med disse. Og de er helt uslåelige m.h.t. findetaljering i bass og mellomtone, meget fin diskant, men fremfor alt bass-dynamikk, 3-dimensjonalitet og gjengivelse av stemmer, alt dette kombinert med god sporingsevne. Lyden av disse kan bli enda bedre ved å retippe til fine line-diamant (Expert i England). Retipping gir moderne MC-lignende diskant kombinert med Shure-pickupenes overlegne dynamikk, slagkraft og varme nedover i registeret. Man har da verdens beste pickup (men krever som kjent lett arm). Da får man både makro- og mikrodynamikk i fullt monn.

De nye pickupene fra Shure har en del av de samme kvaliteter, men mangler det siste i mikrodetaljer og rytme. Likevel, har man ikke tilgang til vintage Shure, er de moderne Shure blant de bedre innen moderne pickup-produksjon. Og vintage-egenskaper som varme, dynamikk og musikalitet finner man igjen i de nye. M 97 xE er et funn til prisen, men pga metallinnfattet diamant, mister man noe luftighet i toppen, og øvre mellomtone blir en tanke mer metallisk. Men dette gjelder kun i sammenligning med vintage Shure. Så Shure M 97 xE spiller absolutt bedre enn f.eks. Ortofons MM-pickuper med naken diamant. Mange vil ikke merke de kompromisser som er gjort her.

Elliptiske og t.o.m. koniske stifter anbefales til gamle plater av dårlig kvalitet og kanskje når man spiller god gammel 70-talls rock, også avhengig av det øvrige utstyr. Alternativt kan tonekontroller og filtre brukes på dårlige plater.

Alle Shure er godt skjermet mot støy, og problemer med statisk elektrisitet forekommer ikke.