Har to satelitt-tunere koblet til en DVD-opptaker av typen LG RH78000H via henholdsvis [SCART-->RGB] og SCART. Lyden er helt fin på begge bokser når DVD-opptakeren er av.
Lyd forsvinner så fort en slår på DVD-opptakeren. Ved å holde en finger på antenneinngang (Coax) på DVD-opptaker kommer lyden tilbake. Dersom jeg kobler med vanlig coax antenneledning fra utgang på Sagem til inngang på DVD-opptaker, og videre kobler utgang på DVD-opptaker til TV så er lyden forholdsvis stabil. Har prøvd å bytte på ulike scartkabler uten at dette har hjulpet...

Det må vel være noe galt med DVD-opptakeren?