Har en cambridge dv89 spiller med en hdmi kabel til panasonic px70 37" plasma. Men jeg får ingen lyd?

På lydinnstilling på cambridge spilleren er det også mørkt område over hdmi-lyd, slik at jeg ikke kan velge det. Hvorfor?