Jeg sitter og vurderer beskrivelse og spesifikasjoner av Datavideo DN-300, som er en ny, frittstående A/D DV&HDV portabel Direct To Timeline Harddisk opptaker.

Formålet er at jeg skal overføre både analoge S-video opptak og HDV 1080i opptak fra kamea tape til harddisk for både optisk backup og videre redigering med Cinelerra på Linux.

DN-300 kan konvertere og ta opp S-video som DV filer på harddisk, og kan også ta opp direkte DV og HDV (.M2T) via Firewire (i.Link) inngang. Den 250GB store disken bruker et FAT32 filsystem og splitter automatisk opp filene i 2GB store klipp. Den har kapasitet for å lagere 18 timers videoopptak.

Fordelen med DN-300 slik jeg ser det er at den kan settes i HDD modus og skal kunne monteres opp som en 250GB Firewire device (disk) til PCen. PCen kan kopiere filklipp inn til redigeringsprogrammet. Med en intern brenner kan man typisk se for seg å lagre video backup og master video på BD/DVD plater. Uten BD brenner bør det være mulig via Firewire UT å ta opp digitalisert eller ferdig redigert video på HDV tape på kameraet igjen.

Minuset slik jeg ser det er at DN-300 ikke kan spille av HDV (M2T) filer og heller ikke har HDMI utgang for tilkopling til eksempelvis en HDTV. Prisen ligger litt under 10k NOK hos den norske leverandøren.

Dette er mine vurderinger så langt. Ønsker gjerne å høre tilbakemeldinger og synspunkter på dette. Har jeg f.eks oversett eller antatt noe her som kanskje må sjekkes nærmere? Jeg sitter også med den engelske brukermanualen.

Datavideos produktlink:
Datavideo Technologies Co. DN-300 DV & HDV Recorder