Planlegger kjøp av DVD/VHS kombi spiller. Kravene er enkle, skal kunne avspille PAL og NTSC ved VHS avspilling og det samma med dvd-avspilling, sonefri. Har noen noe anbefalinger? :???: