Eg skal gå frå eit Logitech Z-5500-anlegg til Klipsch RF-82, uvisst kva forsterkar foreløpig.

Kjøpte ein Oppo for eit år og to sidan, er den dugandes på lydsida eller bør eg kjøpe noko nytt?

Anlegget skal hovudsakleg brukast til musikk, går det greit gjennom Oppo-en, bør eg kjøpe ny DVD-spelar til begge formål eller kjøpe dedikert CD-spelar og bruke Oppo-en på film?