Litt info om yamaha sin nye dvd serie.

Mye anen ny info der også :-)

audiophile.no