Har prøvd å gå inn på setup, og så lock, og så trykke 0 (null) syv ganger. Men det virker ikke. den vil ikke bli sonefri. noen som kan gi noe hjelp?