Har kjøpt meg en LG RH188H opptaker, men jobber litt med å få løst et lite problem.

NÅr jeg kjører signaler ut fra opptakeren til min prosjektor Epson TW100 (1280x720) fra HDMI så er det kun 720p som fungerer ut fra opptakeren. 576i/576p fungerer ikke ut fra HDMI til prosjektor. Problemet er jo at opptakeren strekker bildet når den kjører ut på 720p. Dette kan jeg vel løse ved å velge komponentkabler fra opptaker til prosjektor, men vil jo helst ha alt ut med HDMI (mindre kabler, samt at signalene går gjennom en Pioneer VSX-AX2AV, og jeg kan dermed skifte mellom ulike enheter koblet til).

Jeg kan ikke endre ratio på bildet på prosjektoren så det er ikke mulig for meg å få et riktig ratio på bildet. Særlig med TV-sendinger sendt ut som 720p fra opptaker blir dette et irritasjonsmoment. Men DVD filmer i 4:3 og 16:9 blir alltid 16:9.

Vil alle DVD opptakere som kan skalere opp til 720p strekke bildet som sendes ut på HDMI, eller vil noen beholde ratio på bildet? Har dagens prosjektorer muligheter til å endre ratio på bildet når det kommer fra HDMI?

Er det noen som har forslag eller vært borti dette og har en god løsning på problemet (bortsett fra kjøp av 15m komponentkabler)? Er det bare min prosjektor som er sær?

jim