Jeg har en god del "analog lyd" som jeg ønsker å få digitalisert. Finnes det noen DVD/HDD opptaker som kan ta opp bare lyd (uten bilde) og lagre til f.eks. mp3, wave eller annet lydformat?