Er det noen som har tips eller erfaringer når det gjelder CD-vekslere?

Jeg vurdere å gå til anskaffelse av en ny CD-spiller. Den jeg har er 5CD-veksler, og jeg har vært godt fornøyd med den, men nå har den begynt å slurve.

Jeg har blant annet sett på Pioneer PD-M406 - noen som har erfaringer med denne, eventuelt andre tilsvarende spillere?

Generelle oppfatninger om CD-vekslere?